Rehnberg

Min farmors släktgren

Av Sven-Åke Björndahl

Detta är ättlingarna till Petter Ericsson på min farmor Elin Rehnbergs fars sida. Personerna i detta ättlingaverk är alla födda före 1933. De yngre finns inte med på grund av gällande lagstiftning.
 

 


Familj 1

Pehr Petter Ericsson, född 1710 ca. Bosatt i Herrängen under Olivehult,
Kristberg sn (E).

I den första husförhörslängden (börjar år 1762) för Kristberg är under torpet Herrängen lydande under Olivehult följande personer antecknade:
Petter 52 /torde vara ålder på mannen/
Anna 37
Barn: Johan 15
Jacob 11
Catharina 1758
Lisa 17/8 1759
Abram 1763


Gift med
Anna Maja Jacobsdotter, född 1725 ca. Bosatt i Herrängen under Olivehult,
Kristberg sn (E).


Barn:
* Johan Pehrsson, född 1747 ca i Kristberg sn (E).

 

* Jacob Pehrsson, född 1751 ca i Kristberg sn (E).
 

* Catharina Pehrsdotter, född 1758 i Herrängen, Kristberg sn (E).
 

* Lisa Pehrsdotter, född 17 aug 1759 i Kristberg sn (E).
 

* Abraham Pehrsson, född 1 nov 1763, se familj 2.


Familj 2

Abraham Pehrsson (från familj 1), född 1 nov 1763
i Herrängen under Olivehult, Krigsberg sn (E), död 21 juni 1837 i Estabo,
Lerbäck sn (T). Smed i Estabo, Lerbäck sn (T).

Enligt husförhörslängden är Abraham född den 27 okt 1763 men på gravstenen står det den 1 nov 1763.
"I Lerbäck socken i Närke ligger byn Estabo, ungefär 1 3/4 mil nordöst om Askersund och vid sjön Tisarens sydvästra ände. Då byn 1825 en- och storskiftades, ägdes 1/4 av bergsrådet och riddaren Carl Magnus af Robsohn på Vissboda, under det att återstoden tillhörde bergsmän. Bland dessa var Abraham Rehnberg, som ägde 1/6 hemman. Abraham föddes i Herrängen, Kristberg sn, 1763. Han lärde sig smedsyrket och flyttade i slutet av 1780-talet till Brerum i Hammars sn. Efter ett eller två år bosatte han sig i Lerbäck, där han köpte den nämnda gården i Estabo och blev bosatt för livstiden. I Hammars församlings lysnings- och vigselbok för år 1790 finns införda drängen Abram Persson i Brerum och pigan Maria Gustafsdotter i Opsala som vigda den 28 maj 1790.
Han fortsatte verksamheten som smed, särskilt var han en skicklig liesmed. I sockenlivet intog han en bemärkt plats och var bl.a. kyrkvärd i Lerbäck 1805-05-12 till 1836-05-23."
Abraham Rehnberg hette tidigare Pehrsson.
I Lerbäcks församlings husförhörslängd 1821-1825 under Estaboda
finns namnet Rehnberg tillskrivet första gången.
Smidde grindar till Lerbäcks kyrkogård, på den ena södra
grinden läses: "Forfärdigatt af Abram Renberg i Estabo år 1817".
I kyrkan finns en väldig järnkista som Abraham Rehnberg tillverkat. (Även grindarna till den utvidgade delen av kyrkogården är enligt inskription förfärdigade av Rehnbergar
år 1934).
Efter Abraham Rehnbergs död 1837 kom gården i Estabo till hans son Anders.


Gift 28 maj 1790 i Hammar sn (T) med
Maria Maja Gustafsdotter, född 1 maj 1770 i Upsala by, Hammar sn (T),
död 30 mars 1843 i Estabo, Lerbäck sn (T). Bosatt i Estabo,
Lerbäck sn (T).

Dotter till Gustaf Persson och Elisabet Eriksdotter. Marias syster Greta Gustafsdotter bor hos dem 1791-1794. Hennes mor var också hos dem sin sista tid, dog där 1817.


Barn:
* Jan Petter Rehnberg, född 4 april 1791, se familj 3.

* Brita Maja Abrahamsdotter, född 28 maj 1794 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 1797 i Estabo, Lerbäck sn (T).
 

* Abraham Rehnberg, född 13 aug 1796, se familj 4.

* Anna Abrahamsdotter, född 9 dec 1798 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 29 dec 1803 i Estabo, Lerbäck sn (T).
Dog av bröstvärk.

* Gustaf Rehnberg, född 19 mars 1801, se familj 5.

* Anders Rehnberg, född 8 sept 1803, se familj 6.

* Fredrik Rehnberg, född 2 dec 1805, se familj 7.

* Johanna Rehnberg, född 27 jan 1810, se familj 8.

* Victor Rehnberg, född 4 april 1820, se familj 9.


Familj 3

Jan Petter Rehnberg (från familj 2), född 4 april 1791
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 13 aug 1869 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T).
Kronofjärdsman i Ulfsäter, Hallsberg sn (T). Ulfsäter-grenen.

Jan Petter och Beata tillsammans med dottern Anna Sofia
införda under Kasmyra (uppslag 60) i Lerbäcks församlings
husförhörslängd 1806-1814 (AI:5b)
Familjen flyttade sedan till Hallsberg sn.
Jan Petter var nämndeman, fjärdingsman, ledamot av magasinsdirektionen (fattigvårdsstyrelsen) och en framstående kommunalman.
Gården Ulfsäter var 1/4 mantal.

 


Gift 25 okt 1811 i Lerbäck sn (T) med
Anna Beata Jansdotter, född 12 okt 1792 i Nornäset, Lerbäck sn (T),
död 16 jan 1871 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T). Piga i Ulfsäter,
Hallsberg sn (T).

Dotter till Jan Svensson och Maja Ersdotter.
Barn:
* Anna Sofia Rehnberg, född 1 dec 1811 i Kasmyra, Lerbäck sn (T),
död 31 aug 1819 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T).
Dog i rödsot.

* Abraham Rehnberg, född 24 juni 1814 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T),
död 19 febr 1860 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T).
Bodde hemma hos föräldrarna.
Ogift och barnlös.
Avled av förkylning.

* Maria Christina Rehnberg, född 19 aug 1816, se familj 10.

* Beata Lisa Rehnberg, född 3 nov 1821 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T),
död 29 juli 1822 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T).
 

* Adolfina Albertina Charlotta Rehnberg, född 2 juni 1823 i Ulfsäter,
Hallsberg sn (T), död 27 mars 1825 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T).
 

* Jan Fredrik Rehnberg, född 29 jan 1826, se familj 11.

* Desideria Sofia Rehnberg, född 22 maj 1829 i Ulfsäter,
Hallsberg sn (T), död 5 dec 1829 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T).
 

* Axel Victor Rehnberg, född 12 mars 1831, se familj 12.

* Per August Rehnberg, född 23 febr 1834, se familj 13.

* Erik Adolf Rehnberg, född 18 juli 1836, se familj 14.


Familj 4

Abraham Rehnberg (från familj 2), född 13 aug 1796
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 17 juli 1863 i Örberga, Lerbäck sn (T).
Liesmed i Örberga, Lerbäck sn (T). Örberga-grenen.

Gifte sig till en av gårdarna i Örberga 1825 då han också
köper Maja Cajsas del för 833 daler 16 shilling.

Abraham Rehnberg blev 1848 förmyndare för:
Drängen på Örberga, Olof Kåhlberg född 1802, dömd 1821 för sabbatsbrott, vägfridsbrott och slagsmål, 1827 slagsmål m.m.,
1837 fylleri 4:e resan.
Skrivelse av den 21 okt 1848:
"Till Häradsrätten i Kumla Härad
Sedan Olof Kollberg från Estaboda fasta egendoms försäljning av mig förrättades har på flera personers tillstyrkan att Kollberg som redan då började blifva okynnig ej skulle på en gång utfå sina tilgångar har hos mig innestådd mot sedel 400 Rd Rg. På dessa ehuru ännu ej uppsagda har jag för dess räkning på dess anhållan gjort flere utbetalningar på dess skulder. Då likväl Kollberg, efter hvad han här vid tingsrätten visat genom sin förskräckliga lefnad, synes dagligen arbeta på ovannämnda dess enda behållnings förstörande, så att han säkert inom några år med en af lättja, dryckenskap och liderlighet förstörd kropp, faller det allmänna till last, så hemställer jag ödmjukt om icke största skäl föreligger att ställa denna Kollberg under förmyndare hvartill jag får föreslå Bergssexmannae Abraham Renberg i Örberga till hvilken jag genast vill redovisa hvad Kollberg kan ha tillgodo - men med denna vanartiga menniska hvill jag icke hafva annat att skaffa än sådant som af min tjänsteställning kan blifva och nog ofta blifver en följd.
Victor Robsahm
Krono Länsman"


Gift 11 juni 1821 i Lerbäck sn (T) med
Eva Lisa Andersdotter, född 20 mars 1791 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 4 juli 1869 i Örberga, Lerbäck sn (T).

Dotter till Anders Olofsson och Maj Lisa Andersdotter.
Barn:
* Abraham Rehnberg, född 10 juni 1822, se familj 15.

* Anders Jan Rehnberg, född 27 sept 1824, se familj 16.

* Maja Cajsa Rehnberg, född 18 febr 1827, se familj 17.

* Eva Lisa Rehnberg, född 14 okt 1829 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 10 jan 1909 i Örberga, Lerbäck sn (T). Bosatt i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Ej gift, inga barn.
Eva Lisa kvar på gården hela sitt liv.
Bodde först hos brodern Anders Jan och sedan hos hans son Alfred.

* Carl Gustaf Rehnberg, född 4 aug 1832, se familj 18.

* Axel Fredrik Rehnberg, född 6 okt 1835, se familj 19.


Familj 5

Gustaf Rehnberg (från familj 2), född 19 mars 1801
i Estabo, Lerbäck sn (T). Sköllersta-grenen.

Hade enl anteckning i husförshörlängden "svagt begrepp". Han var en tid dräng hos brodern Jan Peter. Sedan blev han torpare i Norra Nybygget, Estaboda, möjligen ägde han också något jord.
Flyttade från Estaboda till Ulfsätter i Hallsberg sn 1818. Gifte sig 1823 och bodde sedan på Samsala ägor i Hallsberg sn.
Gustaf och hans familj inflyttade från Kumla sn till Estaboda i Lerbäck sn 1831, sedan till Tegelbruket Segermon i Svennevad sn 1840 och sedan till Sköllersta sn 1845.


Gift 23 juni 1823 i Hallsberg sn (T) med
Anna Maria Maja Boström, född 27 juni 1803 i Bresäter, Hallsberg sn (T).

Dotter till Anders Magnusson Boström och Anna Jönsdotter.
Barn:
* Dorothea Wilhelmina Rehnberg, född 30 juli 1825 i Samsala ägor,
Hallsberg sn (T).
 

* Johan Abraham Rehnberg, född 16 okt 1827 i Samsala ägor,
Hallsberg sn (T), död 7 okt 1838 i Estaboda, Lerbäck sn (T).
 

* Anders Gustaf Rehnberg, född 28 aug 1831 i Estaboda, Lerbäck sn (T),
död 9 okt 1838 i Estaboda, Lerbäck sn (T).
 

* Carl Victor Rehnberg, född 14 mars 1834 i Estaboda, Lerbäck sn (T).
 

* Anna Matilda Rehnberg, född 17 april 1840 i Tegelbruket Segermon,
Svennevad sn (T).
 

* Johan Gustaf Rehnberg, född 11 juni 1843 i Tegelbruket Segermon,
Svennevad sn (T), död 19 juni 1843 i Tegelbruket Segermon,
Svennevad sn (T).Familj 6

Anders Rehnberg (från familj 2), född 8 sept 1803
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 29 april 1842 i Anderstorp, Estaboda ägor,
Lerbäck sn (T). Torpare, Krögare, Kyrkvärd i Anderstorp sen. Åsbrohammar,
Lerbäck sn (T). Åsbrohammar-grenen.

Under Anders tid gjordes ett skifte i Estabo, nämligen laga skifte 1838 av bergsmännens 3/4. Det motiverades med att man efter 1825 års skifte ej kunde "hafwa det åsyftade förbättrings bruk". I beskrivningen till lagaskifteskartan redogöres för Anders Rehnbergs gård, 1/6 mantal. Där fanns främst "en stugubyggning", som var 16 alnar lång, 11 alnar bred och 7 varv hög. Taket var av näver, och byggnaden innehöll i bottenvåningen förstuga, stuga och kök, medan övre våningen upptog två kamrar och förstuga. Alla rummen var rappade utom förstugorna samt sades vara "i försvarligt stånd". Gården omfattade vidare 12 ekonomibyggnader, däribland en smedja, 13½ alnar lång, 12 alnar bred och tio varv hög under nävertak. En bastu hade Rehnberg gemensam med grannen Jonas Jonsson, och slutligen fanns vid gården "5 gamla äppleträd, en mängd Körsbärs-, Krusbärs-, Winbärs- och Syrenbuskar och 1 Ask". Rehnberg ägde även 1/12 hemman med stuga, lada och fähus samt hade dessutom stall, loge och lada gemensamt med Jonas Jonsson.
Vid skiftet bestämdes att Anders Rehnberg, ägare till sammanlagt 1/4 mantal, skulle flytta ut från byn "till sitt torp, hvarest han för närvarande bor i Åsbro ängen". Härmed sammanhänger, att Rehnberg byggde sig en ny mangård, först kallad Anderstorp, senare Åsbrohammar. Där bodde släkten kvar till 1875.


Gift 24 juni 1825 i Lerbäck sn (T) med
Maja Lisa Persdotter, född 19 okt 1805 i Fiskarqvarn, Lerbäck sn (T),
död 11 maj 1861 i Anderstorp sen. Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).

Dotter till Petter Månson och Lisa Eriksdotter. På gravstenen på Lerbäcks kyrkogård står:
Anders Rehnberg
Kyrkvärd
f. 8/9 1803 d. 29/4 1842
Maria Elisabeth Dammberg
f. 19/10 1805 d. 11/5 1861

Som änka bodde hon hos sonen Pehr Viktor som övertagit gården, utom 1/12 som modern har kvar till sin död.
Avled i lunginflammation.


Barn:
* Pehr Victor Rehnberg, född 5 april 1826, se familj 20.

* Sophia Albertina Rehnberg, född 2 juli 1830, se familj 21.

* Anders Wilhelm Rehnberg, född 4 juni 1834 i Estaboda, Lerbäck sn (T),
död 4 febr 1835 i Estaboda, Lerbäck sn (T).
 

* Charlotta Paulina Rehnberg, född 13 juni 1836 i Estaboda,
Lerbäck sn (T), död 16 sept 1838 i Estaboda, Lerbäck sn (T).
 

* Anders August Rehnberg, född 16 april 1842, se familj 22.


Familj 7

Fredrik Rehnberg (från familj 2), född 2 dec 1805
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 8 juni 1854 i Österäng, Lerbäck sn (T). Smed
i Lerbäck sn (T). Österäng-grenen.

Till 1830 bo, enl husförhörsboken, man och hustru kvar i sina respektive hem. Från den tiden till 1834 tycks Fredrik ha bott och arrenderat torpet Höjen, Åh ägor, Lerbäck sn, han är då också smed, vilket yrke han behåller sedan han flyttat till Fredrikslund, Kulls ägor, Lerbäck sn, där han ägt jord till 1844. Från 1844 står han som inhysessmeden till 1853 då han flyttar till Österäng, Lerbäck sn.


Gift 26 dec 1828 med
Eva Lisa Olsdotter, född 14 sept 1806 i Karintorp, Lerbäck sn (T),
död 27 febr 1869 i Österäng, Lerbäck sn (T). Bosatt i Österäng,
Lerbäck sn (T).

Dotter till Olof Ersson och Anna Stina Gustafsdotter.
Barn:
* Clara Sofia Rehnberg, född 2 jan 1830, se familj 23.

* Christina Albertina Rehnberg, född 23 mars 1832, se familj 24.

* Fredrik Rehnberg, född 5 juli 1834, se familj 25.

* Johanna Rehnberg, född 30 maj 1837 i Lerbäck sn (T), död 2 dec 1837
i Lerbäck sn (T).
 

* Eva Charlotta Rehnberg, född 10 jan 1839, se familj 26.

* Anna Matilda Rehnberg, född 3 okt 1841 i Lerbäck sn (T).
 

* Gustaf Rehnberg, född 4 aug 1844 i Lerbäck sn (T), död 23 maj 1905.
Tvilling.

* August Rehnberg, född 4 aug 1844 i Lerbäck sn (T), död 12 dec 1845
i Lerbäck sn (T).
Tvilling.

* Emma Carolina Rehnberg, född 25 okt 1846 i Lerbäck sn (T).
 

* Axel Rehnberg, född 4 maj 1849 i Lerbäck sn (T), död 25 febr 1857
i Lerbäck sn (T).Familj 8

Johanna Rehnberg (från familj 2), född 27 jan 1810
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 18 jan 1899. Bosatt i Karintorp,
Lerbäck sn (T).


Gift 1829 i Lerbäck sn (T) med
Gustaf Olsson, född i Karintorp, Lerbäck sn (T). Bosatt i Karintorp,
Lerbäck sn (T).
Familj 9

Victor Rehnberg (från familj 2), född 4 april 1820
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 26 juli 1911. Bosatt
i Harge Norrgård, Harge Sörgård, Hammar sn (T). Harg-grenen.

Victor flyttade år 1837 från Estaboda till systern
Johanna Rehnberg och svågern Gustaf Olsson i Karintorp.
Flyttade till Harge Norrgård i Hammar sn 1843 och flyttade sedan till Harge Sörgård 1852.


Gift 4 juni 1843 i Hammar sn (T) med
Greta Margareta Ulrica Carlsdotter, född 1 aug 1803 i Skyrsta Sörgård,
Hammar sn (T), död 18 mars 1893 i Harge Sörgård, Hammar sn (T). Bosatt
i Harge Norrgård, Harge Sörgård, Hammar sn (T).

Dotter till Carl Nilsson och Catrina Olsdotter. Blev blind på 1870-talet.


Barn:
* Johanna Matilda Rehnberg, född 8 aug 1844 i Harge Norrgård,
Hammar sn (T).
 

* Johan Alfred Rehnberg, född 14 dec 1847 i Harge Norrgård,
Hammar sn (T), död 28 sept 1866.Familj 10

Maria Christina Rehnberg (från familj 3),
född 19 aug 1816 i Ulfsäter, Hallsberg sn (T), död 18 dec 1892
i Hallsberg sn (T).

Flyttade till Örebro och gifte sig. När hon sedan blev änka flyttade hon med de två yngsta barnen tillbaka till Hallsberg
den 2 nov 1869.


Gift med
Frans Gustaf Fischer, född 1822 i Örebro, död 1869 i Örebro. Garvare
i Örebro.


Barn:
* Hulda Christina Beata Josefina Fischer, född 21 aug 1849 i Örebro.
Flyttade till Stockholm den 15 nov 1869.

* Edla Maria Christina Fischer, född 25 april 1851 i Örebro.
Ogift

* Johan Gustaf Axel Fischer, född 25 jan 1854 i Örebro.
Flyttade till Stenstorp sn, Skaraborgs län, den 21 febr 1878.


Familj 11

Jan Fredrik Rehnberg (från familj 3), född 29 jan 1826
i Ulfsäter, Hallsberg sn (T), död 28 nov 1910 i Kumla, Kumla sn (T).
Lantbrukare.

Flyttade 1848 till Södra Mos, Kumla, och bodde där några år. På 1850-1860-talen var han lantbrukare i olika socknar: Glanshammar, Ring-Karleby (1/2 mantal i Tjugesta), Hallsberg (på fädernegården Ulfsäter). Flyttade till Hardemo sn 1868, till hemmansdel i Stora Ählberg. Bodde 1869-74 på ett f.d. soldattorp på Stora Ählbergs ägor och bodde från 1874 på hemmanet Skogen nära Hallsbergs köping intill sin död.
Avled av kräfta i magsäcken.


Gift med
Johanna Sofia Sundström, född 25 juli 1818 i Blacksta, Kumla sn (T),
död 26 mars 1868 i Hardemo sn (T).

Dotter till Anders Sundström och Anna Margareta Göthberg. Avled i blodslag, gående på järnvägen Stora-Lilla Ählberg.


Barn:
* Hilma Sofia Rehnberg, född 20 febr 1847, se familj 27.

* Emelie Augusta Aurora Rehnberg, född 16 april 1851 i Hallsberg sn (T).
Flyttade till Falköping sn den 13 april 1872.

* Johan Axel Frithiof Rehnberg, född 25 dec 1853 i Glanshammar sn (T).
Flyttade till Fredrikshald i Norge den 2 maj 1879.

* Ida Lovisa Johanna Rehnberg, född 21 aug 1856 i Hallsberg sn (T).
Flyttade till Arvika sn den 13 maj 1878.


Familj 12

Axel Victor Rehnberg (från familj 3), född 12 mars 1831
i Ulfsäter, Hallsberg sn (T), död 18 april 1882 i Toresjö,
Godegård sn (E). Agronom.

Blev inskriven vid Uppsala Universitet den 21 maj 1853.
Gifte sig 1859 med änkan och kusinen Beata Albertina Jansdotter. Vid sitt giftermål flyttade han till löjtnantsbostället Toresjö i Godegård sn. Han arrenderade gården av kronan och hade samtidigt handel därstädes. Ärvde Ulfsäter efter fadern, men bodde där ej. Gården såldes snart.
Avled av slag.


Gift 10 juni 1859 med
Beata Albertina Jansdotter, född 8 febr 1821 i Berg, Lerbäck sn (T),
död 20 maj 1887 i Toresjö, Godegård sn (E).

Dotter till Jan Olofsson och Maja Stina Jansdotter. Avled i lunginflammation.


Barn:
* Alvar Henning Rehnberg, född 10 maj 1860, se familj 28.


Familj 13

Per August Rehnberg (från familj 3), född 23 febr 1834
i Ulfsäter, Hallsberg sn (T), död 28 juni 1880 i Kumla, Kumla sn (T).

Flyttade till Kumla 1858.
Avled i kräfta.


Gift 24 maj 1858 med
Anna Stina Ersdotter, född 17 nov 1822, död 10 nov 1890 i Kumla,
Kumla sn (T).

Avled i hjärtförlamning.


Barn:
* Maria Christina Rehnberg, född 3 dec 1858 i Kumla, Kumla sn (T),
död 30 okt 1893 i Kumla, Kumla sn (T).
Ogift, inga barn.
Avled i magkräfta.


Familj 14

Erik Adolf Rehnberg (från familj 3), född 18 juli 1836
i Ulfsäter, Hallsberg sn (T), död 23 juni 1901 i Uddevalla.
Distriktsläkare Med. Doctor i Lysekil, Lysekil sn (O).

Studerade vid läroverket i Örebro och blev inskriven vid Uppsala Universitet den 10 dec 1857. Med.fil.kand 9/3 1861, Med.kand. 16/5 1865, Med.lic. 23/2 1870. Stipendiat i fältläkarkåren 12/4 1866, samma år på förordnande av sundhetskollegium extra läkare under kolera-epedimien inom Göteborg och Bohus län 24/8 - 25/10 och vid Hallsberg 8/11 - 7/12. Uppbördsläkare vid skärgårdsartilleriets eskader 31/5 - 24/8 1867. Underläkare vid allmänna garnisonssjukhuset 1/4 - 1/10 1868. Pensionär i fältläkarkåren 27/1 1870. T.f. provinsialläkare i Svegs distrikt 29/3 - 25/6 1870. Extra läkare vid artilleriets skjutövningar å Tånga hed 15/7 - 1/8 1870. Distriktsläkare i Lysekils distrikt 27/9 1870, utnämnd provinsialläkare i Jörlanda distrikt 25/4 1879, transport till Uddevalla 6/11 1885.
Lysekil: Ledamot i Lysekils köpings styrelse och kommunalnämnd, v.ordf och ord.ordf i kommunalstämman en längre tid, ordf i hälsovårdsnämnden, landstingsman 2 perioder, länsstyrelsens förordnanderevisor av Bohusländska fiskeriföreningen, ledamot av samma förening till sin flyttning 1879.
Jörlanda: Ledamot i flera år av berednings och taxeringsnämnd, nämndeman i Inlands Nordre Häradsrätt 1883-85, ledamot av prövningsnämnden 1885.
Uddevalla: Ledamot av styrelsen för Uddevalla 8-kl elementarläroverk för flickor 1887-97. Föreläste i de 2 hägsta klasserna 1887-88, 1889-90. Inspektor 1889-97. Genom honom hade skolan då erhållit eget skolhus, under uppförandet var han byggnadsdirektionens ordf och kassaförvaltare. Från 1888 stadsfullmäktig, som sådan självskriven ordf i styrelsen för Gustafsbergs barnhem. Läkare vid Gustafsbergs brunns- o badinrättning 1889. Ledamot av styrelsen för Bohusläns Enskilda Bank fr.o.m. 1893: v.ordf 1898, ordf 1899. Ledamot av styrelsen för Munkedals AB fr.o.m. 1897, v.ordf 1899. En av stiftarna av Uddevalla Arbetare-föreläsningsförening år 1894, samma år dess ordf och föreläsningsföreståndare. Studieresor: Danmark, Tyskland, Böhmen, under åren 1882,83,85 i och för studium av deras kurorter. Riddare av Kungliga Vasaorden 1/12 1893. På begäran avsked men pension från provinsialläkartjänsten 10/11 1899. Bor kvar i Uddevalla till sin död.
Familjen bodde i Lysekil till den 2 okt 1879 då de flyttade till Kyrkeby Östergård, Ranehöd, Jörlanda sn, för att sedan den 16 februari 1886 flytta till Uddevalla.


Gift 14 jan 1871 med
Angelica Theresia Athalida Eriksson, född 4 okt 1845 i Stockholm,
Maria Magdalena sn (B), död 1919 i Uddevalla. Bosatt i Lysekil,
Lysekil sn (O).

Dotter till A Ericson och Karolina Vanini.
Barn:
* Anna Theresia Carolina Rehnberg, född 10 okt 1871 i Lysekil,
Lysekil sn (O), död 6 nov 1872 i Lysekil, Lysekil sn (O).
 

* Erik Hugo Rehnberg, född 3 juli 1873, se familj 29.

* Alma Theresia Rehnberg, född 1 dec 1874 i Lysekil, Lysekil sn (O).
 

* Agnes Gertrud Maria Rehnberg, född 12 sept 1876 i Lysekil,
Lysekil sn (O).
 

* Eira Mathilda Rehnberg, född 6 sept 1878 i Lysekil, Lysekil sn (O),
död 13 juli 1923.
 

* Carl Axel Rehnberg, född 1 juli 1880, se familj 30.


Familj 15

Abraham Rehnberg (från familj 4), född 10 juni 1822
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 4 febr 1886 i Lustebacken, Munslätt,
Sköllersta sn (T). Liesmed.

Bodde första tiden efter giftermålet i Petersberg, Hyllö ägor, men flytade 1855 till svärföräldrarna i Hyllö. Redan samma år är han dock flyttad till Norra Lund, Estaboda ägor. 1860-67 står han som brukare av Linnerud, Lerbäck sn. 1867 flyttade han till Hallsberg sn där han brukade stamhemmanet Hvenen till 1874, arrenderade sedan en kortare tid komministerbostället Vrena i Hallsberg. Flyttade sedan till Sköllersta sn, bodde där först på Salstorp och sedan vid Lustebacken, Munslätts ägor.
Vid arvsskiftet efter första hustrun översteg skulderna tillgångarna med 245,13 Rdl.
Enligt Gustaf Sahlströms "Några drag ur Lerbäcks historia" höll Abraham R. under några år skarpa väckelsepredikningar för missionsföreningen. Han var med vid bildandet av Gårdsjö Missionsförening 1860 (som då kallades Lerbäcks Evangeliska Förening).
Abraham avled i kallbrand.


Gift 24 april 1844 med
Maja Sophia Jansdotter, född 22 jan 1824 i Hyllö, Lerbäck sn (T),
död 8 april 1860 i Linnerud, Lerbäck sn (T).

Dotter till Jan Janson och Anna Andersdotter. Avled i konvulsioner.


Gift 31 dec 1860 med
Sofia Albertina Larsdotter, född 9 febr 1831 i Bengtstorp,
Lerbäck sn (T), död 11 febr 1915 i Sköllersta sn (T).

Avled av ålderdom.


Barn i första giftet:
* Carl Abraham Rehnberg, född 12 april 1845, se familj 31.

* Gustaf Oscar Rehnberg, född 3 juli 1847 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T).
Bodde en tid på Folketorp, Lerbäck sn. Flyttade till Skedevi sn i Östergötland i oktober 1870. Reste 1888 till USA.

* Axel Conrad Rehnberg, född 4 jan 1850, se familj 32.

* Johan Victor Rehnberg, född 19 juli 1853, se familj 33.

* Sophia Rehnberg, född 1 maj 1856 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T),
död 24 maj 1856 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T).
 

* August Rehnberg, född 23 maj 1857 i Norra Lund, Estaboda,
Lerbäck sn (T).
Flyttade till Svennevad sn (T) 1875-10-25 där han var bosatt på Skogaholms bruk. Utflyttat till USA.

* Maria Sofia Rehnberg, född 2 april 1860 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T),
död 1919.
Flyttade från familjen inom församlingen 1881-11-15.

Barn i andra giftet:
* Johanna Rehnberg, född 2 febr 1862 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T),
död (1892).
Flyttade till Örebro, Nikolai församl 1880-11-08, enligt inflyttningslängden för Örebro Nikolai flyttade hon till Järnvägsgatan 2, men där återfinns hon ej.

* Alfred Rehnberg, född 20 jan 1865 i Linnerud, Lerbäck sn (T),
död 15 maj 1939 i Sköllersta, Sköllersta sn (T). Bosatt i Sköllersta,
Sköllersta sn (T).
Ej gift, inga barn. Övertog Lustebacken på Munslätts ägor efter fadern. Han tycks vara en smula enstöring, sköter alldeles ensam både jorden och hushållet. Faderns smedja är borta, så åt smedsyrket tycks han ej ägnat sig.
Avled i en olycka 1939, han blev överkörd av en bil då han kom på cykel genom samhället Sköllersta.

* Albertina Rehnberg, född 4 juni 1868 i Hvenen, Hallsberg sn (T).
Emigrerade till N.Amerika 1885-09-25.

* Amanda Rehnberg, född 9 jan 1872 i Hvenen, Hallsberg sn (T).
Emigrerade till N.Amerika 1889-07-12.

* Albin Reinhold Rehnberg, född 17 juni 1875 i Lilla Sahltorp,
Sköllersta sn (T).
Emigrerade till N.Amerika 1903-04-18.


Familj 16

Anders Jan Rehnberg (från familj 4), född 27 sept 1824
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 2 juni 1913 i Örberga, Lerbäck sn (T).
Liesmed, Nämndeman, Kyrkvärd i Örberga, Lerbäck sn (T).

Kyrkvärd i Lerbäck 1872-12-01 till 1878-10-20.
Avled av slag.


Gift 8 juli 1859 med
Johanna Charlotta Jonsdotter, född 7 mars 1834 i Wiby, Wiby sn (T),
död 23 april 1891 i Örberga, Lerbäck sn (T). Bosatt i Örberga,
Lerbäck sn (T).

Dotter till Jonas Jonsson och Anna-Lena Andersdotter. Avled i lunginflammation.


Barn:
* Johan Alfred Rehnberg, född 4 juni 1860, se familj 34.

* Alma Charlotta Rehnberg, född 18 febr 1862 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 1 aug 1862 i Örberga, Lerbäck sn (T).
 

* Mariana Charlotta Rehnberg, född 13 maj 1863 i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Flyttade till Björkvik sn (D) 1914-09-12.

* Johanna Elisabet Hanna Rehnberg, född 16 sept 1865, se familj 35.

* Amanda Eugenia Rehnberg, född 2 nov 1867, se familj 36.

* Anna Lovisa Rehnberg, född 26 juni 1872, se familj 37.

* Elin Helena Rehnberg, född 23 sept 1874, se familj 38.

* Hilma Maria Rehnberg, född 24 april 1878, se familj 39.


Familj 17

Maja Cajsa Rehnberg (från familj 4), född 18 febr 1827
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 5 febr 1910. Bosatt i Kärra ägor, Jerusalem,
Lerbäck sn (T).

Avled av ålderdomssvaghet.


Gift med
Anders Jan Adamsson, född 30 dec 1828 i Lerbäck sn (T), död 4 okt 1915.
Torpare i Kärra ägor, Jerusalem, Lerbäck sn (T).

Avled av slag.


Barn:
* Anders Gustaf Andersson, född 18 maj 1853 i Kärra ägor, Jerusalem,
Lerbäck sn (T), död 12 mars 1865 i Lerbäck sn (T).
 

* Johan Emil Andersson, född 5 juli 1858 i Kärra ägor, Jerusalem,
Lerbäck sn (T).
Emigrerade till Nordamerika den 31 mars 1882.

* Emma Charlotta Andersdotter, född 26 nov 1860, se familj 40.

* August Robert Andersson, född 15 sept 1863 i Gårdsjö, Lerbäck sn (T).
Emigrerade till Nordamerika den 28 okt 1910, han kallade sig då Lenander i efternamn.

* Hanna Eleonora Andersdotter, född 22 juli 1866 i Gårdsjö,
Lerbäck sn (T), död 2 okt 1868 i Gårdsjö, Lerbäck sn (T).
 

* Gustaf Erhard Andersson, född 8 jan 1869, se familj 41.

* Gallus Valfrid Andersson, född 16 okt 1871 i Gårdsjö, Lerbäck sn (T).
Emigrerade till Nordamerika den 18 mars 1892.


Familj 18

Carl Gustaf Rehnberg (från familj 4), född 4 aug 1832
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 4 okt 1898. Bosatt i Luckebo,
Lerbäck sn (T).

Flyttade till Luckebo från Dovra 1864.


Gift 1863 med
Clara Albertina Jansdotter, född 1836, död 1924. Bosatt i Luckebo,
Lerbäck sn (T).


Barn:
* Augusta Juliana Rehnberg, född 1864 i Luckebo, Lerbäck sn (T).
 

* Karl Arvid Rehnberg, född 25 okt 1865, se familj 42.

* Ida Seraphia Rehnberg, född 1867 i Luckebo, Lerbäck sn (T).
Dömd till fängelse 1887 för barnamord, benådad 1891, flyttade
till Amerika 1892.

* Johan Emil Rehnberg, född 1870 i Luckebo, Lerbäck sn (T).
 

* Gustaf Hjalmar Rehnberg, född 19 april 1872 i Luckebo, Lerbäck sn (T).
Övertog fädernegården, Luckebo 1/8 mantal.

* Axel Edvard Rehnberg, född 23 mars 1874, se familj 43.

* Amanda Alexandra Rehnberg, född 1877 i Luckebo, Lerbäck sn (T).
Flyttade till Amerika 1903.

* Frida Albertina Rehnberg, född 1878 i Luckebo, Lerbäck sn (T).Familj 19

Axel Fredrik Rehnberg (från familj 4), född 6 okt 1835
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 15 jan 1915 i Eriksberg, Lerbäck sn (T).
Smed i Eriksberg, Lerbäck sn (T).

Arbetade som ogift ute hos släktingar som dräng. Bodde efter giftermålet vid Mörtsjöfors, Gårdsjö ägor, flyttade 1875 till Estaboda och 1885 till Eriksberg.
Avled av åderförkalkning.


Gift 22 nov 1872 i Lerbäck sn (T) med
Selma Albertina Skagerlund, född 16 dec 1850 i Hammar sn (T),
död 20 sept 1930 i Lerbäck sn (T).

Dotter till Jan Erik Skagerlund och Clara Elisabeth Larsdotter. Avled i lunginflammation.


Barn:
* Axel Alfred Rehnberg, född 23 dec 1872, se familj 44.

* Carl Arvid Rehnberg, född 1 mars 1875 i Mörtsjöfors, Lerbäck sn (T),
död .. okt 1955 i Gålsjö, Lerbäck sn (T). Smed i Gålsjö,
Lerbäck sn (T).
Arvid och Adrian ärvde sin smedja efter fadern.
"Arvid fortsatte med klensmidet hela livet, rustade böndernas redskap och sålde cyklar. Han kunde även göra mera konstnärliga saker: en kopia av den stora nyckeln till Lerbäcks kyrkport och en golvlampa åt oss t.ex."
Utdrag ur "Jag berättar för mina barn och barnbarn" av Gustaf Helgstrand, utgiven 1982.
Arvid var aldrig gift eller sammanboende med någon annan kvinna än sin syster.

* Elin Alfrida Rehnberg, född 14 maj 1877 i Estaboda, Lerbäck sn (T),
död .. dec 1954 i Gålsjö, Lerbäck sn (T). Bosatt i Gålsjö,
Lerbäck sn (T).
Ogift.

* Johan Adrian Rehnberg, född 8 mars 1885, se familj 45.


Familj 20

Pehr Victor Rehnberg (från familj 6), född 5 april 1826
i Dahlfallet, Lerbäck sn (T), död 28 okt 1890 i Västansjö, Lerbäck sn (T).

Övertog som 16-åring vid faderns tidiga död 1842 genom arv och köp Anderstorp (Åsbrohammar) med tillhörande hammarsmedja. Genom äktenskap fick han även 1/6 mantal Örberga och på denna gård bosatte han sig 1850 som nygift. Under en tid i början av 1850-talet ägde han en del av Åh kvarn i Lerbäck, och på 1860-talet köpte han Igelfors hammar- och stångjärnssmedja i Regna socken i Östergötland. Rehnberg byggde upp en "Jernmanufakturfabrik för tillverkning af jerntråd m.m." Denna fabrik låg på den plats där i vår tid vägen från Åsbrohammar till Estabo passerar bäcken på en liten bank och en bro. Detta "Gamla Bruket" omfattade 1869 tre "fabriker", som drevs med tre vattenhjul och en ångmaskin, vilka tillsammans presterade 25 hästkrafter. "Antal maskiner och redskap" upptages till sju, och personalen utgjordes av fem "mästare" och tjugo arbetare.(Gustaf Sahlström uppger i brev, att Rehnberg hade vid gamla bruket 2 vattenhammare och 10 trådspikmaskiner samt tråddrageri.) Bruket eldhärjades 1871, drevs sedan provisoriskt "i gamla kvarnstället vid Sågartorp" och 1873 flyttades hela anläggningen till sydvästra hörnet av Estabosjön (vid nuv. Strandkullen). Denna anläggning var Sveriges andra trådspikfabrik. Efter ekonomiska svårigheter måste Rehnberg 1874 lämna sin anläggning till fordringsägarna. Han var därefter anställd vid Skyllbergs Bruk där han påverkade sin gode vän brukspatronen A.W.Molin att uppföra spikfabriken i Kårberg och han blev den förste försäljaren av maskintillverkad spik från den nya fabriken.
När Rehnberg fick lämna sitt bruk byggde han åt sig det vackert belägna Västansjö 1876-77.
Avled i lunginflammation.


Gift 15 sept 1850 i Lerbäck sn (T) med
Christina Charlotta Gustafsdotter, född 25 sept 1831 i Örberga,
Lerbäck sn (T), död 11 jan 1899 i Västansjö, Lerbäck sn (T).

Dotter till Gustaf Gustafson och Stina Carlsdotter.
Barn:
* Clara Eugenia Rehnberg, född 12 juli 1850 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 8 juni 1858.
 

* Charlotta Paulina Rehnberg, född 19 april 1852 i Örberga,
Lerbäck sn (T), död .. maj 1930. Hushållerska.
Husförestånderska på flera egendomar. Efter föräldrarnas död haft pensionat på Västansjö. Flyttade 1915 till Örebro Nikolai församling, Manillagatan 11, och flyttade därifrån till Kungsholmens församling i Stockholm den 17 dec 1923. Bodde sista tiden hos sin syster på Råsunda. Hon var ej gift och hade inga barn.

* Emilia Christina Rehnberg, född 30 maj 1853 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 1929.
Flyttade till Jacobs församling i Stockholm den 3 nov 1913. Var husfru på Operakällaren från början av 1890-talet till din död. Hon var ej gift och hade inga barn.

* Anders Emil Rehnberg, född 15 april 1855, se familj 46.

* Gustaf Arvid Rehnberg, född 13 nov 1857, se familj 47.

* Victor Ossian Rehnberg, född 2 juni 1859, se familj 48.

* Mariana Constantia Rehnberg, född 1 okt 1861, se familj 49.

* Jenny Laura Rehnberg, född 7 mars 1864 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).
Hushållerska.
Tvilling.
Flyttade till Knista sn den 13 dec 1912, vidare till Hidinge sn den 16 nov 1914 och till Vintrosa sn den 18 nov 1921. Enligt församlingsboken i Vintrosa flyttade hon tillbaka till Hidinge 1925 men återfinns ej i inflyttningslängden för Hidinge. Hon var ej gift och hade inga barn.

* August Hjalmar Rehnberg, född 7 mars 1864 i Åsbrohammar,
Lerbäck sn (T), död 26 mars 1864 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).
Tvilling.
Avled av slag.

* Agnes Elin Rehnberg, född 27 sept 1865, se familj 50.

* Elfrida Teresia Rehnberg, född 10 mars 1868, se familj 51.

* Carl Isedor Rehnberg, född 7 mars 1870, se familj 52.

* (gosse) Rehnberg, född 13 juni 1872 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T),
död 13 juni 1872 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).
 

* (flicka) Rehnberg, född 13 maj 1873 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T),
död 13 maj 1873 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).
 

* Karin Elisabet Rehnberg, född 9 sept 1874 i Åsbrohammar,
Lerbäck sn (T), död 22 juni 1913. Sjuksköterska.
Flyttade till Gustafs sn i Kopparbergs län den 30 maj 1907 och var då ej gift och hade inga barn.


Familj 21

Sophia Albertina Rehnberg (från familj 6),
född 2 juli 1830 i Estaboda, Lerbäck sn (T).

Flyttade till Kumla 1854 till Rala nr 3. 1872 flyttade familjen till Regna sn i Östergötlands län.


Gift 1854 med
Olof Olsson, född 1 aug 1827 i Kumla sn (T). Egenbrukare.

Rusthållarson från Rahla i Kumla sn. Olof reste till Nordamerika den 26 april 1869 och återkom sedan 1872 då familjen flyttade till Regna i Östergötland.


Barn:
* Sofia Olivia Olofsdotter, född 20 aug 1855 i Rala, Kumla sn (T).
 

* Hilma Maria Olofsdotter, född 25 mars 1857 i Rala, Kumla sn (T).Familj 22

Anders August Rehnberg (från familj 6),
född 16 april 1842 i Estaboda, Lerbäck sn (T), död 28 maj 1883
i Hagalund, Åsbro, Lerbäck sn (T). Handlande i Hagalund, Åsbro,
Lerbäck sn (T).

Flyttade efter att ha bott hos sin bror Per Victor till Nyköpings församling den 24 nov 1865. Flyttade tillbaka från Stockholm till Lerbäck 1871, till Hagalund. Anställd som bokhållare och handelsföreståndare i Nyköping och på andra ställen. 1871-74 var han hos brodern i Åsbrohammar, varefter han bodde i Hagalund, Åsbro, och var då handlande.
Avled i lunginflammation.


Gift 6 dec 1872 i Lerbäck sn (T) med
Selma Elisabet Matilda Kjellberg, född 30 jan 1844 i Wissbo,
Lerbäck sn (T), död 7 okt 1929 i Hagalund, Åsbro, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Hagalund, Lerbäck sn (T).

Dotter till Johannes Kjellberg och Matilda Carolina Grell. Avled i lunginflammation.


Barn:
* Fritz Anders Rehnberg, född 13 sept 1864, se familj 53.

* Johan Axel Rehnberg, född 13 maj 1868, se familj 54.

* Sigrid Anna Matilda Rehnberg, född 22 mars 1873 i Hagalund,
Lerbäck sn (T).
Emigrerade till Nordamerika den 20 nov 1891.

* Per Anton Rehnberg, född 18 aug 1874, se familj 55.

* Gustaf August Rehnberg, född 22 maj 1876 i Hagalund, Åsbro,
Lerbäck sn (T), död 19 mars 1877 i Hagalund, Åsbro, Lerbäck sn (T).
 

* Gustaf Rehnberg, född 25 okt 1879, se familj 56.

* Elisabet Matilda Rehnberg, född 24 jan 1882 i Hagalund, Åsbro,
Lerbäck sn (T), död 13 juli 1970 i Åsbro, Lerbäck sn (T). Telefonist
i Åsbro, Lerbäck sn (T).
Flyttade till Örebro den 15 nov 1910 och återkom den 25 maj 1918. Ej gift, inga barn. Avled i hjärnblödning.

* Johannes August Franklin Rehnberg, född 24 nov 1883, se familj 57.


Familj 23

Clara Sofia Rehnberg (från familj 7), född 2 jan 1830
i Höjen, Åh ägor, Lerbäck sn (T). Bosatt i Torsborg,
Askersunds landsförsamling.


Gift 9 april 1860 med
Johan Anderson, född 31 aug 1835 i Hardemo sn (T), död 13 dec 1911
i Askersund. Kusk.

Vid giftermålet var Johan vid Lerbäcks bruk, men samma åt flytta de till Aspa bruk, Hammar sn. Där är han kusk. 1897 flytta de till Askersunds landsförsamling.


Barn:
* Gustaf Johansson, född 12 juni 1860 i Aspa bruk, Hammars sn (T).
Utflyttad till Stockholm 1881.

* Anna Charlotta Jonsdotter, född 29 sept 1862 i Aspa bruk,
Hammars sn (T).
Utflyttad till Örebro 1882.

* Carl Johan Johansson, född 14 jan 1865 i Aspa bruk, Hammars sn (T).
Utflyttad till Tjällmo sn (E) 1882.

* Elin Sofia Jonsdotter, född 16 dec 1867 i Aspa bruk, Hammars sn (T),
död 3 febr 1874 i Aspa bruk, Hammar sn (T).
 

* Axel Vilhelm Johansson, född 6 jan 1871 i Aspa bruk, Hammars sn (T),
död 9 febr 1874 i Aspa bruk, Hammar sn (T).
 

* Emma Amalia Jonsdotter, född 20 april 1873 i Aspa bruk,
Hammars sn (T).
Utflyttad till Stockholm, St.Clara församling, den 28 april 1891.

* Elin Sofia Jonsdotter, född 9 april 1876 i Aspa bruk, Hammars sn (T).
Hemma hos modern 1920.


Familj 24

Christina Albertina Rehnberg (från familj 7),
född 23 mars 1832 i Höjen, Åh ägor, Lerbäck sn (T), död 22 sept 1919
i Kumla, Kumla sn (T).


Gift 16 sept 1856 med
Lars Victor Carlsson, född 11 okt 1832 i Härstorp, Hallsberg sn (T),
död 18 juli 1915 i Härstorp, Hallsberg sn (T). Hemmansägare i Härstorp,
Hallsberg sn (T).

Son till Carl Henrik Nilsson och Cajsa Frostensdotter.
Barn:
* Carl Victor Larsson, född 28 okt 1856 i Härstorp, Hallsberg sn (T),
död 1897 i Uppsala.
 

* Per Johan Larsson, född 23 jan 1858 i Härstorp, Hallsberg sn (T),
död 1862 i Härstorp, Hallsberg sn (T).
 

* Charlotta Paulina Larsdotter, född 26 april 1861 i Härstorp,
Hallsberg sn (T), död 1865 i Härstorp, Hallsberg sn (T).
 

* Gustaf Adolf Adel Larsson, född 20 dec 1863 i Härstorp,
Hallsberg sn (T), död 1 mars 1930. Hemmansägare i Härstorp,
Hallsberg sn (T).
 

* Hulda Christina Larsdotter, född 20 sept 1866, se familj 58.

* Oskar Larsson, född 1 aug 1869, se familj 59.

* Johan Emil Larsson, född 17 dec 1871, se familj 60.

* Axel Herman Larsson, född 14 april 1874 i Härstorp, Hallsberg sn (T),
död 5 febr 1877 i Härstorp, Hallsberg sn (T).
 

* Anna Emilia Larsdotter, född 12 april 1880, se familj 61.


Familj 25

Fredrik Rehnberg (från familj 7), född 5 juli 1834
i Höjen, Åh ägor, Lerbäck sn (T), död 25 dec 1889 i Österäng,
Lerbäck sn (T). Liesmed.

Bodde till sin vigsel hos kusinen Pehr Viktor i Örberga. Som gift bor han i Fredrikslund, Lerbäck sn, till 1860 då han flyttar till Österäng där modern bor som änka.


Gift 30 dec 1859 med
Johanna Charlotta Pehrsdotter, född 26 nov 1836 i Norra Nyckelhult,
Lerbäck sn (T). Bosatt i Österäng, Lerbäck sn (T).

Dotter till Peter Nilsson och Stina Caisa Jansdotter.
Barn:
* Charlotta Paulina Rehnberg, född 16 juli 1860, se familj 62.

* Hilma Lovisa Rehnberg, född 13 sept 1862, se familj 63.

* Fredrik Rehnberg, född 6 febr 1865 i Österäng, Lerbäck sn (T),
död 21 april 1878 i Österäng, Lerbäck sn (T).
Tvilling.

* Axel Rehnberg, född 6 febr 1865, se familj 64.

* Anna Eumelia Emelie Rehnberg, född 13 jan 1875, se familj 65.


Familj 26

Eva Charlotta Rehnberg (från familj 7), född 10 jan 1839
i Lerbäck sn (T). Bosatt i Nynäs, Bälinge sn (D).

Var från 1869 fram till sitt giftermål hushållerska på Skenäs, Vingåker sn.


Gift 25 okt 1873 med
Johan August Lindmark, född 14 jan 1843 i Forssa sn (D), död 15 dec 1915
i Nynäs, Bälinge sn (D). Trädgårdsmästare i Nynäs, Bälinge sn (D).


Barn:
* Johanna Matilda Jonsdotter, född 19 sept 1874, se familj 66.

* Hilma Sofia Jonsdotter, född 15 maj 1877, se familj 67.

* Carl Ivan Johansson, född 23 sept 1880, se familj 68.


Familj 27

Hilma Sofia Rehnberg (från familj 11), född 20 febr 1847
i Hallsberg sn (T).

Hilma Sofia och barnen flyttade från Östersund till Kumla den
23 nov 1897.


Gift med
Anders Agaton Nordström, född i Katrineholm, Stora Malm sn (D), död 1906
i Nordamerika. Lokomotiveldare.

År 1887 for Anders Agaton till Nordamerika där han enligt en anteckning i församlingsboken, omkom 1906.


Barn:
* Ida Märta Sofia Nordström, född 16 nov 1883 i Östersund sn (Z),
död 20 juni 1977 i Hallsberg, Hallsberg sn (T). Bosatt i Hallsberg.
Ogift.

* Eskil Fredrik Nordström, född 28 juni 1887 i Östersund.Familj 28

Alvar Henning Rehnberg (från familj 12),
född 10 maj 1860 i Toresjö, Godegård sn (E), död 9 juli 1921 i Stockholm.
Journalist i Stockholm.

Studerade vid Strängnäs läroverk (studier i Uppsala?). Övertog 1884 "Gotlänningen" i Visby. Kom 1885 till Stockholm. 1882-92 var han på Aftonbladet, 1892-97 på Svenska Hem, 1900-14 redaktör för Fäderneslandet, 1914-20 på Aftontidningen och 1920-21 på Svenska Dagbladet.


Gift med
Johanna Amalia Elisabeth Marquard.

Dotter till Johan Petter Marquard.
Gift med
Adeleide Johanson.


Gift med
Anna Erikson, född 27 mars 1873.

Dotter till Gustaf Erikson och Karolina Gustava Hellstrand.
Barn i första giftet:
* Axel Viktor Rehnberg, född 31 maj 1885, se familj 69.

* Alva Maria Elisabeth Rehnberg, född 23 jan 1887 i Stockholm,
död 15 dec 1909 i Tyskland.
Student 1906. Studier i Uppsala och Tyskland till 1909. Ogift.

* Gösta Emil Harald Rehnberg, född 27 juli 1888 i Stockholm,
död 12 juni 1893 i Stockholm.
Död genom olyckshändelse, föll ut genom ett fönster.

* Hugo Alvar Herbert Rehnberg, född 8 nov 1891 i Stockholm.
Försäkringstjänsteman i Stockholm.
Följde med modern efter föräldrarnas skilsmässa och tog styvfaderns namn Jonson. Har dock återtagit namnet Rehnberg.

Barn i andra giftet:
* Alvar Suno Rehnberg, född 3 april 1896 i Stockholm, död 14 juli 1918.
Sjöman.
Dog genom drunkning, var vid sin död styrman.

* Tore Henning Rehnberg, född 21 sept 1898 i Stockholm. Sjöman i USA.Familj 29

Erik Hugo Rehnberg (från familj 14), född 3 juli 1873
i Lysekil, Lysekil sn (O), död 27 aug 1919 i Stockholm,
Engelbrekts församling. Auditör.

Student 1891 i Göteborg. Juris utriusque kand 1903 i Uppsala.
Uddevalla: E.o. notarie i Göta Hovrätt 1903. T.f. rådman i Uddevalla 1904-06, bedrev advokatverksamhet där 1905-09, ombudsman hos Uddevalla stads drätselkammare 1904-13, sekreterare hos stadsfullmäktiges beredningsutskott 1907-13, sekr hos hamnstyrelsen 1910-12, auditör 1907 och auditör 1910 vid Bohusläns Regemente, 2:e rådman och notarie publicus 1909. Var flera år ordf i bevillningsberedningen och taxeringsnämnden samt ledamot av prövningsnämnden för länet, suppleant i styrelsen för Göteborgs Bank i Uddevalla, Bankinspektionens ombud för Folkbanken och senare för Svenska Lantmännens bank. Var också ordf i Lysekils Mek Verkstad "och till dess finansierande och snabba utveckling har han kraftigt bidragit".
Stockholm: 1913 blev han sekreterare i Svenska Bryggareföreningen och ombudsman för Bryggeriförbunden och bor därefter i Stockholm. Han var då ombudsman i AB Stockholms Bryggerier och ordf i AB Sveriges Vattenfabrikanters Riksförbund och Verkställande Direktör i Svenska Bryggareföreningen. Om hans sätt att sköta denna befattning har sagts: "Han skötte den på det sätt som blir följden då speciell begåvning, sakkännedom och arbetslust följas åt". Han ägde en för sina år ovanligt vidsträckt personkännedom, som underlättades av hans skarpa och säkra minne, dessutom förstod han väl att bedöma människor och deras ställning till livets stora och små intressekonflikter. Han var direktör i AB Bryggeriernas Varuförmedling och hade stor del i förtjänsten att under kriget distributionen av maltdrycker skedde så betydligt bättre än av mjölk. Som sakkunnig deltog han i utarbetandet av det förslag som ligger till grund för 1919 års "pilsnerlag". Med den höggradiga samvetsgrannhet och plikttrogenhet som synts vara honom medfödda blev hans liv ytterst arbetssamt. Så länge hans hälsa var obruten bar han dock sin börda med synbar lätthet. Han hörde till de lyckliga människor som finna glädje i själva arbetet. Under sitt liv kom han i beröring med mycket människor och detta var för honom nästan ett behov. Han syntes ej själv hava några lidelser, och därför kunde han behärska andras. Inom bryggerikretsen var därför förtroendet för honom obegränsat. Arbetsbördan blev omsider för stor, betydande oregelbundenheter i hans hjärtverksamhet började framträda. Detta kuvade dock ej hans arbetslust och goda lynne. Till hans karaktärsgrunddrag härde stor trofasthet i vänskap. Det var också i en väns armar han helt hastigt avled av hjärtfel, i Motala, under en rekreationsresa. Längst skall överleva honom minnet av den intelligens som utstrålade från hans ansikte och gav sig till känna i hans ofta fint formade och träffande repliker.
(Källa: Sv Bryggareföreningens Månadsblad 1919:9)


Gift 14 aug 1915 med
Anna Matilda Eriksdotter, född 22 juni 1886 i Åsarna, Ör sn (P),
död 20 april 1974 i Stockholm, Matteus församling.

Dotter till Erik Gustaf Nilson och Kristina Pehrsdotter.
Barn:
* Carl Erik Hugo Rehnberg, född 25 sept 1913 i Stockholm,
Adolf Fredriks församling, död 3 nov 1991 i Stockholm,
Kungsholms församling.
 

* Mats Erik Adolf Rehnberg, född 12 okt 1915, se familj 70.

* Nils Erik Gustaf Rehnberg, född 25 febr 1917 i Stockholm,
Engelbrekts församling, död 10 aug 1993 i Täby sn (B).
 

* Gert Eric Anders Rehnberg, född 5 aug 1918 i Stockholm,
Engelbrekt sn (B), död 15 sept 1997 i Skärholmen, Skärholmen sn (B).
Ogift.

* Hugo Rehnberg, född 28 nov 1919 i Stockholm, Engelbrekts församling,
död 5 juli 1935 i Stockholm, Engelbrekts församling.Familj 30

Carl Axel Rehnberg (från familj 14), född 1 juli 1880
i Kyrkeby Östergård, Ranehög, Jörlanda sn (O). Officer i Uddevalla.

Student 1900. Officer vid K.Bohusläns regemente.


Gift med
Valborg Lange.

Dotter till Lange.
Barn:
* Holger Rehnberg.Familj 31

Carl Abraham Rehnberg (från familj 15),
född 12 april 1845 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 27 dec 1918
i Sura sn (U).

Bodde i Godegård sn 1868-70, i Lerbäck sn 1870-77, därefter i Viby sn vid Värnsta gård till han på gamla dagar köpte ett eget hem i Surahammar 1900. Familjen följde efter brorsonen Carl Axel Henning, som varit hos dem vid Värnsta, till Surahammar.


Gift 1 aug 1875 med
Johanna Larsdotter, född 31 mars 1839 i Hardemo sn (T).

Dotter till Lars Sköld och Anna Caisa Nilsdotter.


Familj 32

Axel Conrad Rehnberg (från familj 15), född 4 jan 1850
i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 7 juni 1921 i Sura sn (U). Smed.

Bodde i Hällestad 1867-69, i Svennevad 1869-75, i Fellingsbro 1875-76, i Munkfors, Ransäter sn (S) 1876-77, i Rockhammar, Fellingsbro sn (T) 1877-81, i Mölntorp 1881-88 och sedan i Surahammar.


Gift 29 mars 1877 med
Emma Charlotta Nyström, född i Rockhammar, Fellingsbro sn (T).


Barn:
* Carl Axel Henning Rehnberg, född 2 juni 1878, se familj 71.

* Signe Emilia Leontine Rehnberg, född 28 sept 1882 i Mölntorp.
Flyttade till Stockholm Hedvig Eleonora församl den 11 febr 1901.

* Georg Konrad Rudolf Rehnberg, född 5 dec 1884 i Mölntorp.
Flyttade till Stora Kopparbergs församling (Falu landsförsamling) den 7 juli 1904.

* Gustaf Adolf Rehnberg, född 14 april 1887, se familj 72.

* Ester Elisabeth Rehnberg, född 1 mars 1890, se familj 73.

* Josef Emanuel Rehnberg, född 13 jan 1893, se familj 74.

* Agda Victoria Rehnberg, född 24 maj 1896, se familj 75.


Familj 33

Johan Victor Rehnberg (från familj 15),
född 19 juli 1853 i Hyllö ägor, Lerbäck sn (T), död 13 juni 1913
i Ryle Västergård, Skedevi sn (E). Sliperiarbetare, Handlande.

Flyttade till Rejmyre, Skedevi sn i Östergötland i oktober 1870, och var där sliperiarbetare. 1891 flyttade han sedan till Ryle Västergård där han var handlande.
Avled i hjärnblödning.


Gift 13 juni 1880 med
Beata Josefina Köhler, född 11 maj 1858 i Rejmyre, Skedevi sn (E),
död 8 aug 1912 i Ryle Västergård, Skedevi sn (E).

Dotter till Gustaf Köhler och Karolina Lindholm. Avled av hjärnskakning.


Barn:
* August Herman Rehnberg, född 1 aug 1880 i Rejmyre, Skedevi sn (E),
död .. juni 1908.
Hade troligen värvning vid Kungl Svea Artilleriregemente 1900-03 varefter han återkom till Rejmyre. Dog antagligen i slutet av juni 1908, den 6 januari 1909 anträffades han drunknad i ett kärr i närheten av Vingåkers järnvägsstation och han begrovs den 14 januari 1909 i Skedevi.

* Gottfrid Florian Rehnberg, född 18 april 1885 i Rejmyre,
Skedevi sn (E). Handlande.
Var en tid handelsbiträde hos bröderna Köhler i Katrineholm (eller Vingåker?). 1905-12 bodde han i Lundagård, Vingåker sn (D). Sedan försvunnen ur böckerna.


Familj 34

Johan Alfred Rehnberg (från familj 16), född 4 juni 1860
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 29 maj 1949 i Örberga, Lerbäck sn (T).
Predikant i Örberga, Lerbäck sn (T).

Utdrag ur "Några drag ur Lerbäcks Historia" av Gustaf Sahlström 1936:
/I Åsbro missionsförening har Alfred Rehnberg tjänat som församlingsföreståndare i 40 år och som predikant i 45 á 50 år./
Han var även mycket aktiv som söndagsskollärare i missionsföreningen och som styrelsemedlem i Blåbandsföreningen i Åsbro.


Gift 12 maj 1883 med
Emelia Charlotta Emelie Carlsdotter, född 27 jan 1860 i Åsa,
Godegård sn (E), död 19 nov 1949 i Örberga, Lerbäck sn (T).

Dotter till Carl Adam Carlson och Charlotta Johansdotter.
Barn:
* Johannes Kaleb Rehnberg, född 8 mars 1884, se familj 76.

* Elis Artur Rehnberg, född 6 dec 1885, se familj 77.

* Philip Alfred Rehnberg, född 14 maj 1888, se familj 78.

* Gunnar Emanuel Rehnberg, född 26 sept 1890, se familj 79.

* Ester Charlotta Rehnberg, född 6 febr 1893 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 30 nov 1978 i Almbro, Gällersta sn (T). Handlande.
Flyttade till Björkvik sn (D) 1908-11-23.
Övertog brodern Kalebs affär i Gällersta och drev den
tillsammans med brodern Bror.

* Ruth Emelie Rehnberg, född 19 juni 1895, se familj 80.

* Karl Olof Helge Rehnberg, född 29 juli 1897 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 15 juli 1978 i Örberga, Lerbäck sn (T). Lantbrukare i Örberga,
Lerbäck sn (T).
Ogift.
Drev tillsammans med brodern Gunnar gården Örberga.

* Eva Elisabeth Rehnberg, född 12 juni 1899, se familj 81.

* Erik Rehnberg, född 18 maj 1901, se familj 82.

* Bror Adam Folke Rehnberg, född 5 maj 1903 i Örberga, Lerbäck sn (T),
död 13 jan 1979 i Almbro, Gällersta sn (T). Handlande.
Övertog brodern Kalebs affär i Gällersta och drev den
tillsammans med systern Ester.
 

* Elow Ingvar Rehnberg, född 17 dec 1904, se familj 83.


Familj 35

Johanna Elisabet Hanna Rehnberg (från familj 16),
född 16 sept 1865 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 6 april 1948 i Kumla,
Kumla sn (T). Lärarinna.

Inga barn.
Ambulerande småskollärarinna i Ladäng ht 1885-1887. Lärarinna vid Kyrkskolan i Lerbäck 1888-1891.
Flyttade till Godegård sn (E) 1892-07-18.


Gift med
Johan Oskar Carlsson, född 1865, död 1937. Handlande i Björkvik,
Björkvik sn (D).
Familj 36

Amanda Eugenia Rehnberg (från familj 16),
född 2 nov 1867 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 18 okt 1963.

Amanda och Arvid kusiner.
Flyttade till Hallsberg 1903-11-20.


Gift 19 sept 1903 med
Karl Arvid Rehnberg (se familj 42), född 25 okt 1865
i Lerbäck sn (T), död 1940. Snickare i Hallsberg, Hallsberg sn (T).

Son till Carl Gustaf Rehnberg och Clara Albertina Jansdotter.
Barn:
* Lisa Rehnberg, född 17 sept 1906 i Hallsberg, Hallsberg sn (T),
död 25 nov 1985 i Hallsberg, Hallsberg sn (T). Bosatt i Hallsberg,
Hallsberg sn (T).
 

* Karl Tyko Rehnberg, född 28 april 1909 i Hallsberg, Hallsberg sn (T),
död 22 april 1982 i Stockholm, Högalid sn (B). Bosatt i Stockholm.
 

* John Rehnberg, född 25 okt 1911, se familj 84.


Familj 37

Anna Lovisa Rehnberg (från familj 16), född 26 juni 1872
i Örberga, Lerbäck sn (T). Bosatt i Arboga.

Flyttade till Viby sn (T) 1900-06-08.


Gift med
David Wallberg, född i Viby sn (T). Hemmansägare i Arboga.


Barn:
* David Ejnar Wallberg, född 14 okt 1901, död 23 okt 1994. Bosatt
i Fellingsbro.
Ogift, inga barn.

* Erik Bertil Wallberg, född 20 juli 1903, se familj 85.

* Ragnar Emanuel Wallberg, född 18 juni 1908, se familj 86.

* Rut Anna Charlotta Wallberg, född 7 april 1910, se familj 87.


Familj 38

Elin Helena Rehnberg (från familj 16), född 23 sept 1874
i Örberga, Åsbro, Lerbäck sn (T), död 4 febr 1948 i Mariedam, Lerbäck.
Lärarinna i Mariedam, Lerbäck sn (T).

Småskollärarinna i Ladäng 1893-1898. (I Ladäng hade tidigare systern Hanna varit ambulerande småskollärarinna 1885-1887.)
Kom till Mariedam som småskollärarinna 1899 och tjänstgjorde
till 1909 då hon gifte sig med Josua.

Utdrag ur "Några drag ur Lerbäcks historia" av Gustaf Sahlström 1936:
/Den första skolan i Mariedam byggdes åren 1864-1865 och öppnades höstterminen 1865. August Andersson valdes till lärare den 30 juni 1865. Andersson bodde i den nyuppförda skolhusbyggnaden och hade på södra gaveln 1 rum och kök samt ett mindre rum på övre botten. Det var trångt för den stora barnrika familjen, men Andersson var en tålig man. Lönerna voro små, och man fick vänja sig vid att försaka. År 1873 erhöll Andersson i likhet med ett par andra av församlingens lärare 100 Rdr Rmt. utöver laglig lön. Två år senare är han uppe i 600 kronors lön. År 1882 hade han 700 kr, kofoder och vedbrand. Ersättning för kofoder utgick fr.o.m. år 1884 med 90 kr. Andersson var glad och vänsäll samt humoristisk. Han ägde goda kunskaper och intresserade sig ganska mycket för svensk historia och naturkunnighet. Han var varm nykterhetsvän. Någon disciplinär kraft var han ej. Det berättas, att skolrådets ordf., själv en disciplinkarl, en dag allvarligt manade A. att hålla efter barnen och se till att disciplinen bleve bättre. Andersson lyssnade tålmodigt på förmaningen, men när den var slut, tog han upp sin snusdosa, öppnade locket och frågade, om det behagades en pris. Vad gjorde nu ordf.? Jo, med en spjuveraktig glimt i ögat tog han en pris ur den framräckta dosan.
Småskolan: År 1888 beslutade församlingen av handlanden C.G.Jansson, N Björnfall, hyra en lägenhet vid Mariedams station för småskolan samt till bostad år lärarinnan för ett pris av 70 kr per år. Det är samma lokal som nu äges av kamrer Th.Karlsson. Denna lägenhet var första småskolan i Mariedam. Lärarinna var Augusta Johansson. 1890 antogs Gustava Lovisa (Visen) Hansson, Skyllberg, som lärarinna. Hon stannade som lärarinna i 4 år och blev sedan gift med ingenjör Kaleb Schjölin, Karlskoga. Efter fröken Visen Hansson kom Tekla Löfgren 1894-1898. Fröken Löfgren var från Göteborg. Hon satte pli på pojkarna och fordrade, att de skulle vara artiga och hövliga. Efter fröken Löfgren blev Elin Rehnberg lärarinna vid småskolan. Hon tjänstgjorde åren 1899-1909. Sedan hon slutat i skolan, blev hon gift med handlanden Josua Andersson. Elin Rehnberg efterträddes år 1910 av Maria Eriksson, som ännu 1936 tjänstgör i Mariedam.
Folkskolan: August Andersson avgick 1896 med pension och till vikarie utsågs Karl Viktor Bonde från Sundborn. Den 30 jan 1897 valdes till folkskollärare Karl Gideon Hempel från Sunne. Hempel var en ovanligt nitisk och dugande lärarekraft. Hans undervisning sjönk aldrig ned till slentrian, ty han arbetade självständigt och prövade nya metoder. Såsom lärare och gammal nykterhetskämpe hörde han till pionjärerna, som arbetade med mursleven i den ena handen och svärdet i den andra. På äldre dagar utförde herr Hempel ett förtjänstfullt och betydande kommunalt arbete och var i Lerbäcks kommun en av förgrundsfigurerna. År 1906 anställdes Ebba Pettersson som biträdande lärarinna. Hempel efterträddes som folkskollärare av Johan Martin Hedenborg år 1919.
Den nuvarande skolan byggdes 1903-1904 och man flyttade in i oktober 1904. Det gamla skolhuset inköptes av Statens Järnvägar och gjordes å detsamma diverse förändringar för att sedan använda det som betjäningshus. Det mindre huset d.v.s. lärarebostaden blev efter köpet av St. Järnvägar bostad åt banmästaren./

Skolundervisningen i Mariedamm lades ned 1966 och därefter har skolbyggnaden använts som Fritidsgård.


Gift 21 nov 1909 i Lerbäck sn (T) med
Anton Josua Andersson, född 17 dec 1875 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 3 juli 1934 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Handlande i Mariedam,
Lerbäck sn (T).

Son till Carl Johan Andersson och Anna Sofia Carlsdotter. Flyttade 1910 till Skirsjöstrand, där föddes Stina och Jonne.
Flyttade därefter till Billingen, där föddes Rune.
Flyttade 1922 till Adolfsnäs. Byggde "Strandvägen" 1925.
Arbetade hos Theodor Karlsson i dennes affär, belägen i Björkängen, övertog affären den 19 aug 1929 och flyttade den till magasinet bakom Björkängen.


Barn:
* Stina Helena Andersson, född 24 maj 1910 i Mariedam, Lerbäck sn (T),
död 23 febr 1919 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Bosatt i Mariedam,
Lerbäck sn (T).
Dog i brusten blindtarm, den satt på fel sida.

* Jonne Elof Andersson, född 24 dec 1913, se familj 88.

* Rune Anders Andersson, född 20 april 1916, se familj 89.


Familj 39

Hilma Maria Rehnberg (från familj 16),
född 24 april 1878 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 14 aug 1970 i Hjortkvarn.

Flyttade till Godegård sn (E) 1901.
Grav i Lerbäck.


Gift med
Carl Oskar Jansson, född 16 febr 1879 i Karintorp, Lerbäck sn (T),
död 5 maj 1959 i Hjortkvarn. Handlande.

Son till Jan Johan Peter Jansson och Johanna Sophia Carlsdotter. Grav i Lerbäck


Barn:
* Carl-Olov Olle Jansson, född 30 sept 1907, se familj 90.

* Aina Sofia Jansson, född 18 juni 1910, se familj 91.

* Adele Maria Jansson, född 18 juni 1910, se familj 92.

* Ragnhild Ingegärd Jansson, född 26 mars 1915, se familj 93.

* Ingrid Charlotta Jansson, född 9 jan 1918, se familj 94.


Familj 40

Emma Charlotta Andersdotter (från familj 17),
född 26 nov 1860 i Kärra ägor, Jerusalem, Lerbäck sn (T), död 22 okt 1930
i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T). Bosatt i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T).

Avled i hjärnblödning.


Gift 17 maj 1884 i Lerbäck sn (T) med
Per August Gustafsson, född 1 okt 1844 i Lerbäck sn (T),
död 13 juni 1931 i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T). Egenbrukare
i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T).

Avled i hjärnblödning.


Barn:
* August Emil Severin Gustafsson, född 11 sept 1884 i Norra Svaldre,
Lerbäck sn (T), död 23 okt 1886 i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T).
 

* Svea Gunilla Gustafsson, född 12 mars 1887 i Norra Svaldre,
Lerbäck sn (T), död 19 febr 1912 i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T).
Avled i reumatisk feber.

* Gustaf Kaleb Severin Gustafsson, född 5 nov 1889, se familj 95.

* Ester Maria Gustafsson, född 25 febr 1894, se familj 96.


Familj 41

Gustaf Erhard Andersson (från familj 17),
född 8 jan 1869 i Gårdsjö, Lerbäck sn (T).


Gift 9 dec 1892 med
Jenny Teolinda Albertina Klingberg, född 2 maj 1872 i Lerbäck sn (T).


Barn:
* Gustaf Ernfrid Gustafsson, född 23 mars 1893, se familj 97.

* Anny Eugenia Gustafsson, född 16 mars 1898, se familj 98.

* Gunni Ingeborg Gustafsson, född 20 nov 1901, se familj 99.

* Nils Arne Gustafsson, född 24 sept 1914 i Lerbäck sn (T),
död 23 dec 1929.
Avled i hjärnhinneinflammation.


Familj 42

Karl Arvid Rehnberg (från familj 18), född 25 okt 1865
i Lerbäck sn (T), död 1940. Snickare i Hallsberg, Hallsberg sn (T).


Gift 19 sept 1903 med
Amanda Eugenia Rehnberg (se familj 36), född 2 nov 1867
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 18 okt 1963.

Dotter till Anders Jan Rehnberg och Johanna Charlotta Jonsdotter. Amanda och Arvid kusiner.
Flyttade till Hallsberg 1903-11-20.


Barn:
* Lisa Rehnberg, född 17 sept 1906 i Hallsberg, Hallsberg sn (T),
död 25 nov 1985 i Hallsberg, Hallsberg sn (T). Bosatt i Hallsberg,
Hallsberg sn (T).
 

* Karl Tyko Rehnberg, född 28 april 1909 i Hallsberg, Hallsberg sn (T),
död 22 april 1982 i Stockholm, Högalid sn (B). Bosatt i Stockholm.
 

* John Rehnberg, född 25 okt 1911, se familj 84.


Familj 43

Axel Edvard Rehnberg (från familj 18), född 23 mars 1874
i Luckebo, Lerbäck sn (T). Hemmansägare i Estabo, Lerbäck sn (T).

Flyttade till Örberga 2 1886 och till Va Estabo 1890.


Gift 15 april 1897 med
Elin Olivia Drugge, född 16 juli 1877 i Örberga 2, Lerbäck sn (T).

Dotter till Per Johan Drugge och Klara Mathilda Andersdotter.
Barn:
* Gunhild Elisabet Rehnberg, född 15 nov 1896, se familj 100.

* Göte Edvard Rehnberg, född 31 juli 1902 i Estabo, Lerbäck sn (T).
 

* Axel Nore Rehnberg, född 15 mars 1905, se familj 101.

* Binni Gunhild Olivia Rehnberg, född 24 sept 1909 i Estabo,
Lerbäck sn (T).
 

* Karl-Sören Rehnberg, född 3 april 1911 i Estabo, Lerbäck sn (T),
död 10 okt 1999 i Örebro.
 

* Nilla Gunhild Dorotea Charlot Rehnberg, född 6 febr 1917 i Estabo,
Lerbäck sn (T).Familj 44

Axel Alfred Rehnberg (från familj 19), född 23 dec 1872
i Mörtsjöfors, Lerbäck sn (T). Smed i Hägerön, Åmmeberg, Hammar sn (T).


Gift 11 maj 1897 med
Frida Charlotta Karlsdotter, född 14 aug 1874 i Olsbo, Godegård sn (E).

Dotter till Carl Janson och Anna Matilda Jansdotter.
Barn:
* Agnes Ingeborg Rehnberg, född 19 juli 1897 i Hägerön, Åmmeberg,
Hammar sn (T).
Ogift.

* Ernst Frithiof Rehnberg, född 3 sept 1899, se familj 102.

* Ester Axelina Rehnberg, född 19 sept 1901 i Hägerön, Åmmeberg,
Hammar sn (T), död 27 nov 1908 i Hägerön, Åmmeberg, Hammar sn (T).
Ogift.

* Johan John Axel Erik Rehnberg, född 2 jan 1904 i Hägerön, Åmmeberg,
Hammar sn (T), död 3 juli 1998 i Stockholm, Högalid sn (B).
Ogift.

* Gösta Elof Rehnberg, född 31 mars 1906 i Hägerön, Åmmeberg,
Hammar sn (T), död i Åmmeberg, Hammar sn (T).
Ogift. Begick självmord genom hängning.

* Karin Helena Rehnberg, född 17 maj 1907, se familj 103.

* Bertil Fredrik Rehnberg, född 18 febr 1909, se familj 104.

* Alf Tage Rehnberg, född 9 jan 1915, se familj 105.


Familj 45

Johan Adrian Rehnberg (från familj 19), född 8 mars 1885
i Estaboda, Lerbäck sn (T), död 15 nov 1975 i Gålsjö, Lerbäck sn (T). Smed
i Gålsjö, Lerbäck sn (T).

Utdrag ur "Jag berättar för mina barn och barnbarn" av Gustaf Helgstrand, utgiven 1982:
"Ett par bröder, som vi kan kalla Albert och Alfred, ärvde smedjan av sin fader. Då bilarna började bli allmänna i Lerbäck på 1920-talet, övergick Alfred till att reparera bilar. I allmänhet gick det att få hjälp med bilen vilken dag eller timme som helst. Någon bestämd arbetstid hade inte bröderna. Det föreföll som om de fanns i smedjan dygnet runt. Men var de på dåligt humör, eller kom det en kund, som de inte helt gillade, kunde väntan bli lång.
Alfred bodde tillsammans med sin fästmö, det var väl meningen från början att de skulle vigas, men det blev inte av. Så kom det ena barnet efter det andra, en hel rad med trevliga barn. Då barnen började komma, ansåg kyrkoherde Wallin det som sin plikt både som kyrkoherde och ordförande i barnavårdsnämnden att få ett samtal med Alfred, dels för att få bekräftelse på att han var far till barnen och dels för att uppmana honom att gifta sig med modern. Kyrkoherden åkte därför dit en dag, men det gick naturligtvis inte att få träffa Alfred annat än i verkstaden. Närvarande var även en granne, Kaleb B, som tillfällig kund, men han var även ledamot av barnavårdsnämnden. Kyrkoherden framförde sitt ärende och ville förstås få ett svar av Alfred, men han vägrade bestämt att ge ett enda ljud ifrån sig utan fortsatte bara med sitt arbete som om kyrkoherden inte fanns. Till sist måste kyrkoherden gå med oförrättat ärende. Då vände sig Alfred till grannen och yttrade: "Du Kaleb, den där Wallin, det är allt en skit"
Den försynte och vänlige kyrkoherde Wallin hade kanske begått ett misstag. Alfred tyckte väl, att han lade sig i en sak som inte angick honom. Då var tystnaden ett effektivare argument är hårda ord."
Adrian avled av hjärtbesvär.


Sambo med
Lydia Dorotea Karlberg, född 29 dec 1888 i Lerbäck sn (T),
död 9 juni 1958 i Lerbäck sn (T). Hushållerska i Gålsjö, Lerbäck sn (T).

Var hushållerska hos Adrian.
Avled av blodproppar i lungorna.


Barn:
* Ragnhild Dagny Rehnberg, född 6 april 1916, se familj 106.

* Ingrid Dorotea Rehnberg, född 1 febr 1920, se familj 107.

* Iris Sylvia Rehnberg, född 31 juli 1922, se familj 108.

* Sigrid Maria Elisabet Rehnberg, född 2 aug 1925, se familj 109.

* Karl-Axel Bertil Rehnberg, född 5 okt 1928, se familj 110.


Familj 46

Anders Emil Rehnberg (från familj 20),
född 15 april 1855 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 22 juni 1930 i Uppsala.
Bokhållare.

Praktiserade som bokhållare och smidesmästare. Flyttade på 1870-talet till Finland; först inspektor vid Åminne bruk, så förvaltare vid Skogby bruk och skogsegendom ca 15 år, sedan hade han en järnsängsfabrik i Helsingfors ca 5 år. Återkom till Sverige omkring 1900. Var en tid kamrer vid ett bolag för en planerad järnväg Stockholm-Saltsjön, senare sockerkontrollant vid Carnegies sockerbruk i Göteborg. Från 1923 bodde han utan sysselsättning i Uppsala.
Enligt vissa uppgifter avled han den 2 november 1926 ?


Gift med
Helga Isabella Möller, född 3 maj 1863 i Göteborg, död 22 juni 1930
i Uppsala.

Dotter till Peter Möller och Augusta Kneiff. Efter familjens återkomst från Finland hade hon pensionat i Stockholm, vid Mölnbo (Sörmland) och Uppsala.


Barn:
* Thyra Rehnberg, född 18 jan 1891, död 28 jan 1891.
 

* Åke Rehnberg, född 5 sept 1896, död 16 okt 1896.Familj 47

Gustaf Arvid Rehnberg (från familj 20), född 13 nov 1857
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 29 april 1898 i Helsingfors, Finland.

Gick några år i Örebro läroverk, var sedan bokhållare på en del bruk. På 1880-talet flyttade han till Finland, först var han vid Skogby (se brodern Emil) och sedan var han vid Statsjärnvägarna i Finland, men tog avsked. Han anlade sedan i Helsingfors en vaddtillverkningsfabrik med tillhörande engros- och minuthandel.


Gift med
Bertha Marianne Stjernschantz, född 14 nov 1864 i Finland, död 1930
i Helsingfors, Finland.

Dotter till Johan Vilhelm Stjernschantz och Alma Charlotta Sirén.
Barn:
* Margit Charlotta Rehnberg, född 13 april 1895 i Helsingfors, Finland.Familj 48

Victor Ossian Rehnberg (från familj 20),
född 2 juni 1859 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T), död 1931 i Uppsala.
Flottningschef.

Utexaminerad från tekniska skolan i Örebro 1878. Ritare hos AB Vielle Montagne, Åmmeberg, 1879-82. Korrespondent hos ett affärshus i Bryssel 1882-84, sedan till England för språkstudier. Åter till Sverige 1885 då kassör-korrespondent på Alfredshems ångsåg (vid Örnsköldsvik). Assistent vid Gällivare AB:s kontor i Luleå 1890. Flottningschef för Byske älv och dess bivatten från 1891 och Flottningschef för Skellefte älv 1901-25 då han gick i pension. Bosatte sig därefter i Uppsala.


Gift med
Astrid Katharina Lundberg, född 8 okt 1881.

Dotter till Birjer Petrus Lundberg och Emelie Charlotta Jönsson.
Barn:
* Viktor Birger Rehnberg, född 4 aug 1906, se familj 111.

* Astrid Margareta Charlotta Rehnberg, född 4 jan 1908
i Skellefteå landsförs (AC), död 27 april 1993 i Svärdsjö,
Svärdsjö sn (W).
 

* Arvid Lennart Rehnberg, född 16 jan 1910, död 26 juni 1922.
Död genom drunkning.

* Anna Barbro Katharina Rehnberg, född 30 juli 1914.Familj 49

Mariana Constantia Rehnberg (från familj 20),
född 1 okt 1861 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).

Flyttade till Sjögestad, Skaraborgs län, den 19 mars 1887.


Gift 26 febr 1886 med
Algot Gideon Fröding. Löjtnant.
Familj 50

Agnes Elin Rehnberg (från familj 20), född 27 sept 1865
i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T), död 16 juni 1909.

Flyttade till Visnum sn i Värmland den 24 mars 1892.


Gift med
Albert Carlberg, född i Nynäs, Visnum sn (S). Jägmästare.
Familj 51

Elfrida Teresia Rehnberg (från familj 20),
född 10 mars 1868 i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T).

Flyttade till Skellefteå sn i Västerbotten den 9 nov 1895, återkom till Lerbäck den 23 sept 1897 men flyttade året därpå den 5 dec 1898 till Nedre Kalix sn i Norrbotten.


Gift med
Lundström.
Familj 52

Carl Isedor Rehnberg (från familj 20), född 7 mars 1870
i Åsbrohammar, Lerbäck sn (T), död 27 dec 1918. Mäklare i Stockholm.

Flyttade till Hjo sn i Skaraborgs län den 7 nov 1902.
Innehade sedan mäklaraffär i Stockholm.


Gift med
Elsa Johansson. Kontorist i Stockholm.

Kontorist hos Bendix Josefson i Stockholm.


Barn:
* Sven Bertil Rehnberg, född 7 febr 1912 i Norrköpings Sankt Olai sn (E),
död 26 april 1992 i Skärholmen, Skärholmen sn (B).Familj 53

Fritz Anders Rehnberg (från familj 22),
född 13 sept 1864. Trädgårdsmästare i Norge.

Enligt Landsarkivet, Uppsala, son till Selma Elisabet Matilda före äktenskapet med Anders August.
Flyttade till Örebro 1883, till Stockholm 1885 och senare till Norge. Sedan 1920 är han trädgårdsmästare hos grosshandlare Jacob Svenson på dennes sommarställe, Övre Bleker, Askershus amt, Norge.


Gift med
Anna Elise Olsen, född 21 maj 1881 i Östli prästgård,
Askershus amt, Norge.

Dotter till Anton Olsen och Ingeborg Olsen.
Barn:
* Anna Elisabeth Rehnberg, född 11 april 1904 i Norge.
 

* Frits Edvard Rehnberg, född 22 juni 1919 i Norge.
Tvilling

* John Ernst Rehnberg, född 22 juni 1919 i Norge.
Tvilling


Familj 54

Johan Axel Rehnberg (från familj 22), född 13 maj 1868
i Estabo, Lerbäck sn (T). Pastor i Lysekil, Lysekil sn (O).

Enligt Landsarkivet, Uppsala, son till Selma Elisabet Matilda före äktenskapet med Anders August.
Var som ogift dräng i olika socknar: Kvarnbo, Taxinge, Värmdö. Baptist 1893. Predikant - först i Norge, från 1895 i Sverige. Fyrmissionär, reser längs Sveriges kuster i egen båt från Bohuslän till Haparanda. Sönerna Johan och Marcus följa honom.
Citat ur skriften "Sällskapet Bohusläns Skärgårdsmission 1894-1919":
'Missionsresor ha gjorts till de många öarna utefter hela kusten från Marstrand till norska gränsen, då två och två färdats tillsammans medelst segelbåtar, J Nilsson med någon i sällskap på det södra fältet och J.A.Rehnberg likaså på det mellersta och norra. Rehnberg erhöll en mindre båt av sällskapet att färdas med, men då den i en vinterstorm gick på land och blev vrak, skaffade han sig en egen större däckad segelbåt....Från flera platser förspordes väckelser och många blevo omvända till Gud. Motstånd och förföljelse förekommo också fortfarande. J.A.Rehnberg och J.Jakobsson blevo vid husbesök och traktatspridning en dag våldsamt utkastade från ett lantmannahem, beledsagade med det påståendet att de tjänade djävulen....Jämsides och i harmoni med sällskapets verksamhet har en i sitt slag ny missionsgren uppstått, nämligen predikoverksamheten bland rikets fyr- och lotspersonal. Våren 1909 sålde J.A.Rehnberg sin segelbåt och inköpte för ändamålet en f.d. tulljakt, 35 fots koster, försedd med motor och segel. Denna verksamhet har från att först gälla bohusländska kusten, utvecklats så att en följd av år fyrar och fyrskepp samt en del avlägset liggande lotsplatser besökts från norska gränsen till Haparanda.'
J.A.Rehnberg ingick även i styrelsen i ovannämnda sällskap.


Gift 29 dec 1889 med
Ida Charlotta Anderson, född 2 sept 1860 i Skövde (eller Stöde?). Bosatt
i Lysekil, Lysekil sn (O).

Dotter till Karl Anderson och Karolina Johansdotter.
Barn:
* Fredrik Harald Julius Rehnberg, född 18 juli 1890, se familj 112.

* Ruth Inez Charlotta Rehnberg, född 8 dec 1892, död 21 mars 1917.
 

* John Vilhelm Eugen Rehnberg, född 15 sept 1894.
 

* Lydia Elfrida Eugenia Rehnberg, född 10 febr 1896 i Stockholm,
Hedvig Eleonora sn (B), död 1 dec 1975 i Lysekil, Lysekil sn (O).
Sjuklig. Ogift.

* Marcus Rudolf Emanuel Rehnberg, född 12 juni 1900, se familj 113.


Familj 55

Per Anton Rehnberg (från familj 22), född 18 aug 1874
i Hagalund, Lerbäck sn (T). 1:e postiljon i Göteborg.

Familjen flyttade till Uddevalla församling den 4 juli 1898 och sedan till Göteborg.


Gift 30 dec 1895 med
Klara Augusta Gustafsson, född 10 sept 1875 i Lerbäck sn (T).

Dotter till Karl Gustaf Gustafsson och Augusta Sofia Andersdotter.
Barn:
* Karl Emil Rehnberg, född 3 jan 1896 i Estabo, Lerbäck sn (T).
Handelsbiträde i Göteborg.
 

* Ellen Sigrid Augusta Rehnberg, född 5 febr 1899, se familj 114.

* Ruth Astrid Rehnberg, född 16 jan 1904 i Uddevalla, Uddevalla sn (O),
död 16 maj 1972 i Västra Frölunda, Västra Frölunda sn (O).
Ogift.

* Ingrid Sofia Rehnberg, född 30 jan 1906, se familj 115.


Familj 56

Gustaf Rehnberg (från familj 22), född 25 okt 1879
i Hagalund, Åsbro, Lerbäck sn (T), död 5 maj 1939 i Oskarshamn sn (H).
1:e postiljon i Oskarshamn.

Flyttade till Stockholm den 8 jan 1897, var i Oskarshamn 1902-05, i Hvena 1905-09, återvände sedan till Oskarshamn. Han var kommunalman, medlem av stadsfullmäktige och drätselkammaren.


Gift 3 dec 1905 med
Amalia Jutilda Karolina Anderson, född 10 april 1880 i Oskarshamn.
Bosatt i Oskarshamn.

Dotter till Otto Alfred Anderson och Fina Vilhelmina Johanson.
Barn:
* Greta Wilhelmina Elisabeth Rehnberg, född 9 juni 1908 i Hvena,
död 29 sept 1989 i Oskarshamn sn (H).
 

* Maja Alfrida Amalia Rehnberg, född 2 dec 1909 i Oskarshamn,
död 22 april 1998 i Katrineholm.
 

* Sven Gustaf Rehnberg, född 31 juli 1911, se familj 116.

* Åke Gustaf Rehnberg, född 25 okt 1912 i Oskarshamn, död 8 nov 1980
i Oskarshamn.
 

* Ingegärd Rehnberg, född 7 nov 1915, se familj 117.


Familj 57

Johannes August Franklin Rehnberg (från familj 22),
född 24 nov 1883 i Hagalund, Lerbäck sn (T), död 5 mars 1972 i Kumla,
Kumla sn (T). Kontorist i Kumla, Kumla sn (T).

Flyttade till Kumla den 29 dec 1902, då var han bokhållare till yrket, i Kumla bodde han på Reträtten nr 2. Han slutade som bokhållare och blev handelsbiträde istället, tills han slutligen blev kontorist.
Avled i cancer.


Gift 24 dec 1927 i Kumla sn (T) med
Karin Svensson, född 3 sept 1892 i Snöstorp, Hallands län. Bosatt
i Kumla, Kumla sn (T).

Karin flyttade efter Augusts död till Martin Luthers församling i Hallands län.


Barn:
* Carl-Axel Isak Rehnberg, född 23 dec 1928 i Kumla, Kumla sn (T).
Skadereglerare i Björkhagen, Vejbystrand, Barkåkra sn (L).
Flyttade till Forss församling i Göteborg- och Bohus län
den 25 sept 1951.
Skadereglerare på Länsförsäkringar.
Adress: Björkhagen, 260 83 Vejbystrand.
Tel 0431-21227.


Familj 58

Hulda Christina Larsdotter (från familj 24),
född 20 sept 1866 i Härstorp, Hallsberg sn (T), död 4 febr 1923.


Gift 26 nov 1886 med
Gustaf Emil Jansson Löwengren, född 20 okt 1860 i Ormhult,
Hallsberg sn (T), död 14 febr 1919. Snickare.


Barn:
* Gustav Sigfrid Löwengren, född 15 mars 1887, se familj 118.

* Karl Arnold Löwengren, född 2 juli 1889, se familj 119.

* Signe Linnea Löwengren, född 6 nov 1891, se familj 120.

* Anna Elisabet Löwengren, född 15 dec 1893, se familj 121.

* John Martin Löwengren, född 3 juli 1896, se familj 122.

* Seth Bertil Emanuel Löwengren, född 19 nov 1898, se familj 123.

* Karin Margareta ( Greta ) Löwengren, född 21 juli 1901, se familj 124.

* Valborg Kristina Löwengren, född 26 nov 1903 i Örebro, död 5 okt 1974
i Örebro.
Ogift.


Familj 59

Oskar Larsson (från familj 24), född 1 aug 1869
i Härstorp, Hallsberg sn (T), död 15 jan 1934
i International Falls, Minnesota, USA.

Arbetade på Paper Mill i International Falls med 5 av sina söner.


Gift 2 mars 1894 i Ironwood, Michigan, USA med
Hanna ( Carlee ) Halvorsen, född 8 dec 1873 i Hval, Ådalen, Norge,
död 6 mars 1919 i International Falls, Minnesota, USA.

Dotter till Asle Halvorsen Aslebraaten och Olia Nielsdatter Somdalseje.
Barn:
* Herman Leonard Larson.
 

* Oscar Reinhold ( Rainy ) Larson.
 

* Carl Arthur ( Art ) Larson.
 

* Signe Victoria Larson-Granum.
 

* Clarence ( Lardy ) Larson.
 

* Ella Christina Larson-Cowen-Lindqvist.
 

* Clifford ( Cliff ) Larson.
 

* Alice Lillie Rose Larson-Haggard.
 

* Harold Emanuel ( Mannie ) Larson.
 

* Ruth Elizabeth Maria Larson-Taylor.
 

* Hildegard Maria Larson, född 26 april 1901 i Ironwood, Wisconsin, USA.
 

* Gustaf Bernard Larson, född 28 mars 1910, död 7 okt 1910.
 

* Mildred Hanna Ruby Larson, född 27 sept 1918, död 2 febr 1921
i International Falls, Minnesota, USA.Familj 60

Johan Emil Larsson (från familj 24), född 17 dec 1871
i Härstorp, Hallsberg sn (T), död 23 juli 1932 i Opphems Gods,
Tjärstad sn (E). Bruksinspektör.

Delägare i och förvaltare av Opphems Ångsåg.


Gift 22 april 1914 i Tranås med
Hildur Charlotta Ehrenborg, född 30 jan 1866 i Opphem, Tjärstad sn (E),
död 28 okt 1947 i Opphem, Tjärstad sn (E). Sjukgymnast.

Dotter till Gustaf Alexander Mauritz Ehrenborg och Disa Götilda von Hagelstein.
Barn:
* Lisbeth Larson, se familj 125.


Familj 61

Anna Emilia Larsdotter (från familj 24),
född 12 april 1880 i Härstorp, Hallsberg sn (T), död 1945 i Malmö.


Gift 16 maj 1907 i Kumla med
Axel Öhlin, död 1944 i Kumla.

Skilda omkr 1915.


Barn:
* Anna Margareta ( Margit ) Öhlin, född 16 aug 1907, se familj 126.


Familj 62

Charlotta Paulina Rehnberg (från familj 25),
född 16 juli 1860 i Österäng, Lerbäck sn (T).


Gift 2 juni 1882 med
Karl Alfred Karlson, född 23 nov 1854 i Lerbäck sn (T), död 1953 i Kumla.

Var torpare i Österäng till 1883. Flyttade då till Kumla. Första tiden var han smed vid Vesta och sedan vaktmästare vid Gardz skofabrik.


Barn:
* Karl Bernhard Karlsson, född 24 aug 1882 i Österäng, Lerbäck sn (T),
död 9 juni 1937 i USA.
Utflyttat till USA. Bosatt i Pasadena California.
En dotter och en son.

* Axel Fritiof Karlsson, född 9 sept 1883, se familj 127.

* Tor Helmer Karlsson, född 2 juli 1886, se familj 128.

* Edith Paulina Karlsdotter, född 19 maj 1888, se familj 129.

* Signe Emelia Karlsdotter, född 4 febr 1891, se familj 130.

* Sven Torsten Karlsson, född 11 juli 1893, se familj 131.

* Anna Emelia Karlsdotter, född 6 jan 1896 i Kumla, död 1918.
 

* Adele Elly Karlsdotter, född 5 mars 1899, se familj 132.

* Märta Maria Karlsson, född 18 sept 1901, se familj 133.


Familj 63

Hilma Lovisa Rehnberg (från familj 25),
född 13 sept 1862 i Österäng, Lerbäck sn (T), död 20 mars 1939
i Rockford, Illinois, USA.

Bor i USA sedan 1891.


Gift 26 dec 1883 med
Johan Erik Jonson, född 15 okt 1858 i Stora Mellösa sn (T). Bosatt
i Rockford, Illinois, USA.

Var först arbetare i Örebro, sedan tycks han blivit byggmästare. Flyttade till USA 1890, hustrun kom efter året därpå.


Barn:
* Roy Henry Jonsson.
 

* Signe Maria Jonsdotter, född 5 dec 1883, död 15 april 1885.
 

* Tor Helmer Jonsson, född 23 maj 1885, död i USA.
 

* Sixten Maurits Jonsson, född 25 okt 1887, död 26 maj 1888.Familj 64

Axel Rehnberg (från familj 25), född 6 febr 1865
i Österäng, Lerbäck sn (T), död 20 nov 1907 i USA. Järnarbetare.

Tvilling. Flyttade 1892 till USA.
Drunknade en dag på väg till sitt arbete.


Gift med
Emma, född i Småland. Bosatt i USA.


Barn:
* Caroline Rehnberg, född i USA.
 

* Violet Rehnberg, född i USA.Familj 65

Anna Eumelia Emelie Rehnberg (från familj 25),
född 13 jan 1875 i Österäng, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Anneberg, Vimne kronogård, Veta sn (E).


Gift 7 aug 1897 med
Karl Vilhelm Amundus Karlsson Holmberg, född 26 maj 1870
i Hallsberg sn (T). Stängseltrådsmakare i Anneberg, Vimne kronogård,
Veta sn (E).

Bor i Lerbäck till 1904 då familjen flyttar till Veta. Arbetar vid Spångholms fabrik, Veta sn.


Barn:
* Karl Axel Holmberg, född 7 juni 1899, se familj 134.

* Martin Sigfrid Holmberg, född 4 febr 1903, se familj 135.

* Tor Gunnar Holmberg, född 21 jan 1905 i Anneberg, Vimne kronogård,
Veta sn (E), död 15 maj 1933. Stängseltrådsmakare.
Anställd vid Åsbrohammar-Spångholms bruk.

* Rut Ingrid Emelie Holmberg, född 12 juni 1914, se familj 136.

* Bertil Fredrik Holmberg, född 15 maj 1917, se familj 137.


Familj 66

Johanna Matilda Jonsdotter (från familj 26),
född 19 sept 1874 i Nynäs, Bälinge sn (D).


Gift med
Carl August Rundlöf, född i Carlsro, Tystberga sn (D). Murare.
Familj 67

Hilma Sofia Jonsdotter (från familj 26),
född 15 maj 1877 i Nynäs, Bälinge sn (D).


Gift med
Knut Angus Karlson, född i Björnkärr, Vesterljungs sn (D).
Familj 68

Carl Ivan Johansson (från familj 26), född 23 sept 1880
i Nynäs, Bälinge sn (D). Trädgårdsmästare i Nynäs, Bälinge sn (D).


Gift med
Beda Elisabeth Andersson. 2 barn.
Familj 69

Axel Viktor Rehnberg (från familj 28), född 31 maj 1885.
Försäkringsinspektör i Stockholm.

Följde efter föräldrarnas skilsmässa med modern och tog sin styvfaders namn Jonson.
Student 1904. Försäkringstjänsteman i Allmänna Brandstodsbolaget fr 29/4 1905. Inspektör 1934.
Idrottsman. Skattmästare i idrottsföreningen Stockholms Idrottsförbund fr 1917.
Frånskild.


Gift med
Anna Kjellin, född 4 nov 1886.

Frånskild.


Barn:
* Marie-Louise Elisabeth Jonson, född 11 dec 1915 i Stockholm.Familj 70

Mats Erik Adolf Rehnberg (från familj 29),
född 12 okt 1915 i Stockholm, Engelbrekts församling, död 25 maj 1984
i Stockholm. Etnolog i Stockholm.

Familjen flyttade från Hedvig Eleonora församling och skrevs in i Oscars den 4 oktober 1947. Från den 20 februari 1960 bodde familjen på Lidingö.
/Mats Rehnberg var anställd vid Nordiska Muséet till 1961, var programchef vid televisionens kulturavdelning 1959-69 och blev sistnämnda år professor i folklivsforskning (etnologi) i Stockholm. Han har ingående studerat ett sentida innovationsförlopp i "Ljusen på gravarna" (1965)./
Citerat ur Bra Böckers lexikon.


Gift 18 maj 1946 med
Inger Brita Mary-Ann Hald, född 9 aug 1921 i Stockholm,
Matteus församling.
Familj 71

Carl Axel Henning Rehnberg (från familj 32),
född 2 juni 1878 i Rockhammar, Fellingsbro sn (T). Smed i Sura sn (U).

Bodde en tid hos farbrodern Carl Abraham vid Värnsta Gård i Viby sn och flyttade därifrån till Surahammar den 28 oktober 1899.
Arbetade vid Surahammar i pressen.


Gift 9 dec 1899 med
Jenny Charlotta Pettersson, född 2 april 1876 i Viby sn (T).


Barn:
* Gerda Aurora Rehnberg, född 29 juni 1900 i Sura sn (U).
Flyttade till Viby sn den 20 apr 1921.

* Greta Viktoria Rehnberg, född 27 maj 1902 i Sura sn (U).
Flyttade till Lidingö den 14 nov 1922.

* Axel Evert Rehnberg, född 9 mars 1904, se familj 138.

* Elin Maria Rehnberg, född 25 mars 1906 i Sura sn (U).
 

* Karl Nils Rehnberg, född 14 april 1908, se familj 139.

* Stina Lovisa Rehnberg, född 2 nov 1914, se familj 140.


Familj 72

Gustaf Adolf Rehnberg (från familj 32),
född 14 april 1887 i Mölntorp. Bosatt i USA.

Utflyttade den 9 sept 1907 till USA.


Gift med
Märta Ekström, född i Wallaskog. Bosatt i USA.
Familj 73

Ester Elisabeth Rehnberg (från familj 32),
född 1 mars 1890 i Sura sn (U).


Gift med
Johan August Pettersson, född 11 april 1885 i Västerfärnebo sn (U).
Smältare.


Barn:
* Gullan Elisabet Pettersson, född 17 dec 1909.
 

* Johan Tage Pettersson, född 4 juli 1911 i Sura sn (U).
Flyttade till Eskilstuna Fors församl den 13 juni 1942.

* Göta Viktoria Pettersson, född 21 okt 1912, se familj 141.

* Stig Ingvar Pettersson, född 4 dec 1915 i Sura sn (U).
Flyttade till Eskilstuna Fors den 26 okt 1939.

* Gördis Margareta Pettersson, född 12 okt 1917 i Sura sn (U),
död 16 febr 1918 i Sura sn (U).
 

* Sten Rune Pettersson, född 6 okt 1920 i Sura sn (U), död 28 juli 1984
i Farsta sn (AB). Antagit namnet Ragnerstam.
 

* Axel Börje Pettersson, född 9 mars 1923 i Sura sn (U).
Antagit namnet Ragnerstam.
Flyttade till Stockholm Täby församl den 22 nov 1940.

* Åke Ryno Pettersson, född 24 dec 1924. Antagit namnet Ragnerstam.
Flyttade till Eskilstuna den 20 dec 1940.

* Maj Gull-Britt Pettersson, född 7 febr 1928, se familj 142.


Familj 74

Josef Emanuel Rehnberg (från familj 32),
född 13 jan 1893 i Sura sn (U), död 1 sept 1971 i Farsta, Farsta sn (B).
Bosatt i Farsta.

Flyttade till Stockholm Katarina församl den 5 juli 1919.


Gift 21 sept 1918 med
Olga Elisabeth Brevitz, född 9 maj 1896 i Kila sn (U). Bosatt i Farsta.
Familj 75

Agda Victoria Rehnberg (från familj 32),
född 24 maj 1896 i Sura sn (U).


Gift 9 juni 1917 med
Bror Emerik Söderberg, född 26 dec 1893 i Söderbärke sn (W).
Familj 76

Johannes Kaleb Rehnberg (från familj 34),
född 8 mars 1884 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 29 nov 1942 i Vadsbro,
Vadsbro sn (D). Handlande i Vadsbro, Vadsbro sn (D).

Flyttade till Sköllersta sn (T) 1903 och till Björkvik sn 1905. Där var han hos (farbrodern) handlanden Oskar Karlson som bokhållare. 1913 flyttade han till Örebro där han och brodern Elis och en Carl Thorén övertog en firma, "Bröderna Rehnberg & Comp". 1918 utgingo båda bröderna ur firman. Kaleb flyttade till Almbro, Gällersta och där drev han handel och var post och telefonföreståndare. Affären i Gällersta övertogs sedan vid flytten till Vadsbro av syskonen Bror och Ester.


Gift 23 april 1916 med
Greta Olsson, född 13 juli 1891 i Hammars sn (T), död 13 dec 1981.

Dotter till Johan Olson och Selma Karolina Romare.
Barn:
* Torsten Rehnberg, född 26 jan 1917, se familj 143.

* Ingrid Margareta Rehnberg, född 30 april 1919, se familj 144.

* Birgit Rehnberg, född 3 okt 1921, se familj 145.

* Karin Rehnberg, född 6 jan 1925, se familj 146.


Familj 77

Elis Artur Rehnberg (från familj 34), född 6 dec 1885
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 21 aug 1955 i Örebro. Musikhandelsanställd
i Örebro.

Kom liksom brodern Kaleb till fasterns man Johan Oskar Karlson, Björkvik sn, som bokhållare hos denne handlande 1906-10. Sedan ingick han och Kaleb i en firma i Örebro "Bröderna Rehnberg & Comp" (Carl Thorén). 1918 utgick bröderna ur firman och Elis övertog då ensam en firmans filial vid Järnvägsgatan.
Enligt Gustaf Sahlström i "Några drag ur Lerbäcks historia" var Elis aktiv i styrelsen för Blåbandsföreningen i Åsbro.


Gift 1 juli 1910 med
Syster Göta Ingeborg Cervin, född 25 okt 1890 i Fall, Godegård sn (T),
död 10 juni 1992 i Örebro, Olaus Petri sn (T).

Dotter till Per Adolf Cervin och Ida Sofia Johanson.
Barn:
* Bengt Artur Rehnberg, född 26 sept 1910, se familj 147.


Familj 78

Philip Alfred Rehnberg (från familj 34),
född 14 maj 1888 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 15 maj 1955 i Köping.
Handlande i Köping.

Drev först handel i Forshaga, Värmland, sedan i Köping, därefter Karlsdals handel utanför Karlskoga för att sedan återvända till Köping.


Gift 31 jan 1912 med
Elsa Ellen Ella Kristina Henriksson, född 2 juni 1891 i Borås,
död 24 dec 1969 i Köping. Bosatt i Köping.

Dotter till Emil Henriksson och Emma Charlotta Sahlquist.
Barn:
* Arne Filip Rehnberg, född 29 aug 1914, se familj 148.


Familj 79

Gunnar Emanuel Rehnberg (från familj 34),
född 26 sept 1890 i Örberga, Lerbäck sn (T), död .. febr 1968 i Örberga,
Lerbäck sn (T). Lantbrukare i Örberga, Lerbäck sn (T).

Drev tillsammans med brodern Helge gården Örberga.


Gift med
Signe Märta Gunilla Persson, född 5 april 1888 i Hyttan,
Vintrosa sn (T), död i Örberga, Lerbäck sn (T). Bosatt i Örberga,
Lerbäck sn (T).

Dotter till Karl Persson och Matilda Larsson. Inga barn.
Familj 80

Ruth Emelie Rehnberg (från familj 34), född 19 juni 1895
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 3 maj 1989 i Åsbro, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Åsbro, Lerbäck sn (T).


Gift 24 juni 1920 med
Emil Gunnar Gustafsson, född 12 febr 1891 i Kassmyra, Lerbäck sn (T),
död 6 aug 1986 i Åsbro, Lerbäck sn (T). Bosatt i Åsbro, Lerbäck sn (T).

Arrenderade gården Vissboda, Åsbro, efter fadern (som arrenderat
sedan 1901) fram till 1930-talet då familjen flyttade in till
missionshuset i Åsbro.
Var gårdskarl hos doktor Gustav Pettersson (Piller-Petter) i Åsbro under många år.


Barn:
* Sven-Olov Gustafsson, född .. maj 1921 i Vissboda, Lerbäck sn (T),
död i Vissboda, Lerbäck sn (T).
 

* Emil Birger Gustafsson, född 7 sept 1922, se familj 149.

* Birgit Gustafsson, född 5 nov 1924 i Vissboda, Lerbäck sn (T). Lärare
i Askersund.
Kontorist på Boo egendom, sedan seminarium i Falun,
lärare 6 år i Ringkarleby och sedan 35 år i Laxå.
Adress: Storgatan 46 B i Askersund.
tel 0583-10855

* Elsa Berit Emelia Gustafsson, född 30 okt 1928, se familj 150.

* Karl Gunnar Kalle Gustafsson, född 4 mars 1930 i Vissboda,
Lerbäck sn (T). Chaufför i Östansjö, Viby sn (T).
 

* Bror Gunnar Gustafsson, född 4 mars 1930 i Vissboda, Lerbäck sn (T),
död 1931 i Vissboda, Lerbäck sn (T).
Tvilling med Kalle, svag från födseln, dog i Engelska sjukan
och kikhosta.


Familj 81

Eva Elisabeth Rehnberg (från familj 34),
född 12 juni 1899 i Örberga, Lerbäck sn (T), död 14 juni 1960 i Östansjö.
Bosatt i Östansjö.


Gift med
Edvin Karlsson Jarmander, född 5 juli 1896, död 9 maj 1960 i Östansjö.
Prästgårdsarrendator i Östansjö.

Prästgårdsarrendator i Stenkumla, Lerbäck.


Barn:
* Ulla Karlsson, född 8 april 1922, se familj 151.

* Sune Karlsson Jarmander, född 5 febr 1924, se familj 152.

* Carl-Eber Karlsson Jarmander, född 12 okt 1927, se familj 153.

* Berndt Karlsson Jarmander, född 20 juni 1930, se familj 154.


Familj 82

Erik Rehnberg (från familj 34), född 18 maj 1901
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 5 aug 1974 i Hallsberg, Hallsberg sn (T).
Bosatt i Åsbro, Lerbäck sn (T).

Anställd vid SJ.


Gift med
Gunborg Lundberg, född 2 april 1898 i Skyllberg, Lerbäck sn (T),
död 23 nov 1978 i Hallsberg, Hallsberg sn (T). Bosatt i Åsbro,
Lerbäck sn (T).


Barn:
* Stig Rehnberg, född 14 jan 1926 i Åsbro, Lerbäck sn (T),
död 4 aug 1979 i Hallsberg, Hallsberg sn (T). Bosatt i Hallsberg.
 

* Eivor Rehnberg, född 26 febr 1932, se familj 155.


Familj 83

Elow Ingvar Rehnberg (från familj 34), född 17 dec 1904
i Örberga, Lerbäck sn (T), död 25 nov 1971 i Edsvära, Kvänum,
Edsvära sn (R). Pastor i Edsvära, Kvänum, Edsvära sn (R).

Pastor i Örebromissionen (ÖM)


Gift med
Aina, född 30 juli 1909 i Tidaholm, död i Fjugesta.


Gift 28 sept 1941 med
Elsa Wahlkvist, född 12 april 1905 i Fjugesta, död 10 juli 1997
i Lindesberg.
Familj 84

John Rehnberg (från familj 42,36),
född 25 okt 1911 i Kumla, Kumla (T), död 5 jan 1987 i Kalbo,
Skedevi sn (E). Handlande i Mannebo, Kalbo, Rejmyre, Skedevi sn (E).


Gift med
Greta Westerberg, född 23 juli 1915 i Stockholm, Solna sn (B),
död 15 nov 1996. Bosatt i Kalbo, Rejmyre.
Familj 85

Erik Bertil Wallberg (från familj 37), född 20 juli 1903
i Arboga, död 19 dec 1994 i Köping. Bosatt i Köping.


Gift med
Ester Lovisa, född 12 jan 1910, död 12 sept 1992 i Köping. Bosatt
i Köping.
Familj 86

Ragnar Emanuel Wallberg (från familj 37),
född 18 juni 1908 i Viby sn (T), död 25 okt 1985 i Sollentuna,
Sollentuna sn (B). Tapetserare i Sollentuna, Sollentuna sn (B).

Drev tillsammans med hustrun ett vilohem i Norrviken, Sollentuna.


Gift med
Ingalis Johansson, född 26 mars 1914 i Lagga sn (U), död 16 jan 1960
i Sollentuna, Sollentuna sn (B). Sjuksköterska i Sollentuna,
Sollentuna sn (B).
Familj 87

Rut Anna Charlotta Wallberg (från familj 37),
född 7 april 1910 i Viby sn (T), död 8 dec 1991 i Arboga,
Arboga stadsförsamling (U). Bosatt i Arboga.


Gift med
Gösta Pettersson, född 8 jan 1910, död 5 april 1995 i Arboga. Målare
i Arboga.
Familj 88

Jonne Elof Andersson (från familj 38), född 24 dec 1913
i Mariedam, Lerbäck sn (T), död 4 mars 1985 i Mariedamm, Lerbäck sn (T).
Handlande i Mariedamm, Lerbäck sn (T).

Drev tillsammans med brodern Rune handel i Mariedam som de övertog efter fadern Josua vid hans bortgång 1934. Affären var belägen i magasinet bakom Björkängen. Den 1 okt 1950 köptes Handelsbolaget och affären flyttades dit den 1 dec samma år.
Affären överläts i augusti 1982 till Per Åke Gustavsson.
Jonne var aktiv som kassör och organist i Missionskyrkan i Mariedam (Svenska Missionsförbundet).

Historik om affären:
Grundades år 1864 av C G Jansson, ursprungligen bonde och dessutom morbror till den kände litteraturprofessorn Erik Hjalmar Linder. Under de första åren drev Jansson affären hemma på gården Lassafall. Sortimentet var brett och omspände det mesta från matvaror till smide. När järnvägen kom och Mariedam fick en egen järnvägsstation blev det naturligt att också affären flyttade från bondgården till det lilla samhället. År 1899 tog sonen Teodor Karlsson över affären och han drev affären i 30 år till år 1929 då svågern Josua Andersson blev rörelsens innehavare. Josua fick inte uppleva någon längre tid som egen företagare, han avled efter 5 år och sönerna Jonne och Rune fick ta vid. Jonne hade ännu inte fyllt 21 år och Rune var bara 18 år, därför fick modern Elin officiellt stå för firman till en början, men i praktiken var det ändå de båda bröderna som drev och skötte butiken. I 48 år kämpade "Josuapôjka" tillsammans med affären. När de började var deras affär en av fyra dagligvarubutiker, när de slutade med pensionens rätt var de ensamma kvar.
/Utdrag ur Länsposten 20/9 1984/

Några rader om Mariedam:
Utdrag ur boken "Några drag ur Lerbäcks historia" av Gustaf Sahlström, utgiven år 1936.

/Vi ska idag låta Mariedam, ett invid den täcka sjön Skirn vackert beläget samhälle, passera revy för våra blickar. Före järnvägen (färdig 1872) fanns det icke många ställen i Mariedam, men Skirnstugan och gamla skolan funnos.
Intresset i det gamla Mariedam rörde sig kring Mariedams bruk, de Geerarnas och Grillarnas kära Mariedam. Dams masugn var en bondmasugn och Trehörning en brukspatronernas masugn. Bergsmännen och underhavande under bruket fraktade malm, kol och "limsten" till masugnarna och tackjärn från desamma.
Bland de första, som uppförde byggnader i samhället, voro bergsmannen C.G.Jansson och nämndeman C.V.Bergqvist. C.G.Jansson byggde det hus, sonen kamrer Th.Carlsson nu bebor och äger. Samtidigt byggde hr C.V.Bergqvist det hus, där dottern fru Vallström drivit hotellrörelse.
Järnvägen kom till stånd år 1872 och något senare den byggnad, som äges av lärarinnan Greta Lundqvist. Lika gammal som denna byggning är den byggnad, som stationskarlen F.Lundkvist uppförde. Där mejeriet nu ligger, hade bryggare Pettersson ett bryggeri. Efter bryggeriet blev det garveri. Störste fordringsägaren kamrer K.A.Englund köpte huset av hr Sandberg och sålde det för cirka 23 år sedan till det nybildade andelsmejeriet. Våren 1936 beslutade mejeriföreningen sig för en nybyggnad av mejeriet.
Under årens lopp har den ena byggningen byggts efter den andra. Utom privathus ha vi skolan, församlingshemmet, ordenshuset m.fl. byggnader. Under de sista åren har i samhället bedrivits en livlig byggnadsverksamhet. Herr Karl Vallström har uppfört tvenne hus. Fru Tea Malmborg har låtit uppföra ett nytt vackert hus, i vilket telegrafverket hyr lokal för telefonstation. Handlanden H.Cederqvist har uppfört en större och urmakaren Harry Schjölin en mindre villa.
Telefonstationen är ansluten till Askersunds växelstation. För att erhålla telefonstation sattes år 1897 såsom minimum 13 abonnenter. I Mariedam fanns det endast 8, varför man fick öka ut med 5 från Zinkgruvan. Nu finnas 37 abonnenter.
För varuutbytet är väl sörjt. Emil Eriksson hade speceriaffär i Bergqvists hus i många år. Han sålde affären till Mariedams handelsbolag, som sedan byggde huset mitt emot, där affären ännu pågår.
Kamrer Th.Carlsson började affär 1899 och höll på i 30 år, då svågern Josua Andersson övertog affären. Kooperativa affären började år 1927. H.Cederqvist öppnade egen affär 1933 och byggde nytt 1935. Fru Tea Malmborg har modeaffär, firman Bröderna Andersson driver skoaffär.
I fråga om penningplacering var kamrer Th.Carlsson ombud för Örebro Enskilda Bank under åren 1907-1918. Sistnämnda år köpte Skandinaviska Kredit AB upp Örebro Enskilda Bank och bildade eget kontor i Mariedam. Denna bank är f.n. platsens enda. Svenska Handelsbanken arbetade i Mariedam åren 1918-1930.
Om religiösa föreningar och deras arbete är utförligt talat på andra ställen i denna bok. Vi erinra blott om Mariedams församlingshem, om Missionsförsamlingen, om Pingstvännernas församling, om ordensarbetet. Givetvis äger ett samhälle som Mariedam både idrotts- och badstuförening. Badstun var färdig 1934. Frekvensen bland badande har varit stor, men är här som på många orter störst bland herrarna.
För matfrågan och kroppens välbefinnande är väl ordnat. Fru Wallström har haft hotellrörelse, och fru Anna Cederqvist och fru Nancy Karlsson idka kaférörelse.
För sjukvården är sörjt i så motto, att distriktssköterskan är bosatt i Mariedam.
I Mariedams samhälle finnes intet överflöd på industri. Fabrikör Johan Klingberg har smedja för tillverkning av klackjärn, men rörelsen drives f.n. i mindre skala. Herr Oskar Andersson driver kvarnrörelse (1 par stenar och en vals), och herr Harry Schjölin har sen år 1934 urmakerirörelse. Skjutsstationen i Mariedam upphörde år 1925./

Fakta efter detta:
Mariedam namnändrades till Mariedamm den 1 jan 1960.
Mejeriet nedlades 1965.
Skolan nedlades 1966.
Konsum nedlades 1967.
Stationen nedlades 1971, stationshuset är nu rivet.
Posten, som startade med en poststation den 15 dec 1873 och blev en postexpedition den 1 okt 1955, nedlades 1972.


Gift 18 febr 1945 i Lerbäck sn (T) med
Marta Ingeborg Björndahl, född 13 dec 1911 i Ludvika, Ludvika sn (W),
död 22 febr 1980 i Mariedamm, Lerbäck sn (T). Bankkassörska i Mariedamm,
Lerbäck sn (T).

Dotter till Erik Wilhelm Björndahl och Hilda Karolina Andersson. Växte upp sedan ca 8 års ålder i Kumla hos
Gustav Arvid Andersson, f. 8 aug 1879, d. 13 juni 1969 i Sannahed och hans hustru
Lydia född Jonsson, f. 4 maj 1878 i Kumla, d. 27 dec 1971 i Sannahed.
Anderssons drev lantbruk på egen gård i Via (intill nuvarande Kriminalvårdsanstalten) och flyttade sedan till Granbergavägen 2 i Kumla och slutligen till ålderdomshem i Sannahed.
Marta adopterades i vuxen ålder (ca 20 år) av Arvid och Lydia.

Anställdes den 1 juli 1938 i Skandinaviska Banken och började arbeta på bankens kontor i Mariedamm/Åmmeberg.
Marta var aktiv som söndagskollärarinna i Missionskyrkan i Mariedam (Svenska Missionsförbundet).
 


Gift 24 okt 1981 i Lerbäck sn (T) med
Signe Viktoria Larsson, född 6 febr 1912 i Sundsjön, Filipstad sn (S),
död 14 mars 1993 i Askersund, Askersund sn (T). Distriktsköterska
i Askersund, Askersund sn (T).

Dotter till Gustav Erhard Larsson och Ida Teresia Möllberg.


Familj 89

Rune Anders Andersson (från familj 38),
född 20 april 1916 i Mariedam, Lerbäck sn (T). Handlande i Mariedam,
Lerbäck sn (T).

Drev tillsammans med brodern Jonne handel i Mariedamm:
F:a Josua Andersson.
Var även anställd på Örebro Läns Sparbank, kontoret i Mariedamm.


Gift 15 juli 1951 i Sankta Valborg kapell, Lövhult med
Ester Birgit Åkerbrant, född 30 nov 1921 i Sunneränga, Flisby sn (F).
Lärarinna i Mariedamm, Lerbäck sn (T).
Familj 90

Carl-Olov Olle Jansson (från familj 39),
född 30 sept 1907 i Torsjö, Godegård sn (T), död 17 okt 1970. Köpman.

Grav i Lerbäck


Gift med
Signe Erika Wiklund, född 11 mars 1908 i Borgsjö, död 24 aug 1986.
Kamrer.

Kamrer på Stora Hotellet i Örebro.
Grav i Lerbäck.
Familj 91

Aina Sofia Jansson (från familj 39), född 18 juni 1910
i Torsjö, Godegård sn (T), död 16 febr 1992 i Grebbestad,
Grebbestads kyrkoområde (O). Hemmafru.

Grav i Grebbestad


Gift med
Erick Ragnar Eklund, född 8 dec 1913 i Hallsberg, Hallsberg sn (T),
död 18 febr 1999 i Grebbestad, Grebbestads kyrkoområde (O). Folkskollärare
i Grebbestad, Grebbestads kyrkoområde (O).
Familj 92

Adele Maria Jansson (från familj 39), född 18 juni 1910
i Torsjö, Godegård sn (T), död 1 april 1999 i Pålsboda.


Gift 31 dec 1939 i Hjortkvarn med
Alf Erik Jonsson, född 25 nov 1910 i Ingelsby, Lerbäck sn (T),
död 18 maj 1996 i Hjortkvarn. Köpman i Hjortkvarn.

Grav i Hjortkvarn
Familj 93

Ragnhild Ingegärd Jansson (från familj 39),
född 26 mars 1915 i Torsjö, Godegård sn (T), död 20 nov 2002 i Skagersvik,
Amnehärad sn (R).


Gift med
Elis Wilhelm Hast, född 17 nov 1921 i Hycklinge, död 1 maj 1991
i Skagersvik, Amnehärad sn (R). Försäljningschef i Skagersvik,
Amnehärad sn (R).

Grav vid Amnehärads kyrka
Familj 94

Ingrid Charlotta Jansson (från familj 39),
född 9 jan 1918 i Hjortkvarn. Sekreterare i Gullspång, Amnehärad sn (R).

Adress: Södergatan 18, 547 31 GULLSPÅNG
Tel 0551-20350


Gift med
Göte Olof Wästlund, född 18 dec 1915 i Brunskog, Brunskog sn (S),
död 26 jan 1991 i Gullspång, Amnehärad sn (R). Verkst Direktör i Gullspång,
Amnehärad sn (R).

Grav i Leksberg, Mariestad
Familj 95

Gustaf Kaleb Severin Gustafsson (från familj 40),
född 5 nov 1889 i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T), död 2 jan 1968
i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T). Tog sig namnet Brohmée.


Gift 11 nov 1916 med
Rut Charlotta Sjöberg, född 25 juni 1892 i Ringkarleby sn (T),
död 15 juli 1991 i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T).


Barn:
* Malte Brohmée, född 11 aug 1918, se familj 156.

* Berit Brohmée, född 22 april 1922, se familj 157.

* Gunnel Brohmée, född 17 jan 1928, se familj 158.


Familj 96

Ester Maria Gustafsson (från familj 40),
född 25 febr 1894 i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T). Bosatt i Tången,
Hallsberg sn (T).

Ester och Gunnar hade två fosterbarn: Annie och Per-Åke. Per-Åke (Gustavsson) med fru Solveig övertog i augusti 1982 ICA-butiken i Mariedamm efter Jonne och Rune Andersson.


Gift 14 maj 1932 med
Gunnar Enander Johansson, född 7 maj 1894. Bosatt i Tången,
Hallsberg sn (T).
Familj 97

Gustaf Ernfrid Gustafsson (från familj 41),
född 23 mars 1893 i Lerbäck sn (T), död 28 april 1948.

Avled genom olyckshändelse under vägarbete.


Gift 26 sept 1936 med
Karin Sofia Wallstedt, född 29 april 1916.
Familj 98

Anny Eugenia Gustafsson (från familj 41),
född 16 mars 1898 i Lerbäck sn (T), död 24 febr 1931 i Örebro,
Nikolai sn (T).

Flyttade till Örebro den 1 nov 1917.
Avled av koloxidförgiftning.


Gift 24 okt 1923 med
Olof Herman Eriksson, född 30 juni 1894, död 24 febr 1931 i Örebro,
Nikolai sn (T). Skogsarbetare.

Båda makarna avled av koloxidförgiftning.
Familj 99

Gunni Ingeborg Gustafsson (från familj 41),
född 20 nov 1901 i Lerbäck sn (T).


Gift med
Karl Johan Eriksson, född i Kumla, Kumla sn (T), död 6 dec 1931.
Skogsarbetare.


Gift 9 juni 1938 med
Nils Valter Gäfvert, född 13 okt 1908.


Barn i första giftet:
* Karl-Erik Eriksson, född 13 juli 1927, se familj 159.


Familj 100

Gunhild Elisabet Rehnberg (från familj 43),
född 15 nov 1896 i Estabo, Lerbäck sn (T), död 16 nov 1970 i Örebro,
Längbro sn (T).


Gift 6 nov 1926 med
Karlsson.
Familj 101

Axel Nore Rehnberg (från familj 43), född 15 mars 1905
i Estabo, Lerbäck sn (T), död 12 aug 1980 i Stockholm,
Kungsholm, Stockholms stad.


Gift 24 aug 1935 med
Märtha Astrid, född 27 jan 1906 i Hedesunda sn (X), död 6 nov 1973
i Stockholm, Kungsholm, Stockholms stad.
Familj 102

Ernst Frithiof Rehnberg (från familj 44),
född 3 sept 1899 i Hägerön, Åmmeberg, Hammar sn (T), död 29 febr 1952
i Åmmeberg, Hammar sn (T). Bosatt i Åmmeberg, Hammar sn (T).


Gift med
Elvira Ingegerd Karlsson, född 17 april 1911, död 1 juli 1990 i Åmmeberg,
Hammar sn (T). Bosatt i Åmmeberg, Hammar sn (T).


Barn:
* Karin Ingegerd Rehnberg, född 12 jan 1933, se familj 160.


Familj 103

Karin Helena Rehnberg (från familj 44), född 17 maj 1907
i Hägerön, Åmmeberg, Hammar sn (T), död 3 febr 1992 i Hägersten,
Hägersten sn (B).


Gift 14 jan 1939 med
Torsten Gerhard Ahlman, född 7 febr 1913
i Nyköpings Sankt Nicolai sn (D), död 20 mars 1986 i Hägersten,
Hägersten sn (B).


Barn:
* Lars Ahlman.
 

* Olof Ahlman.Familj 104

Bertil Fredrik Rehnberg (från familj 44),
född 18 febr 1909 i Hägerön, Åmmeberg, Hammar sn (T), död 8 jan 1989
i Askersund, Askersund sn (T).


Gift 14 mars 1936 med
Märta Emilia Axelina, född 19 jan 1914 i Olshammar, Hammar sn (T),
död 26 mars 1990.
Familj 105

Alf Tage Rehnberg (från familj 44), född 9 jan 1915
i Hägerön, Åmmeberg, Hammar sn (T), död 20 juli 1988 i Tibro,
Ransberg sn (R).


Gift 8 juni 1946 med
Inga Birgitta Kristina, född 15 juni 1922 i Mo sn (R), död 14 juli 1984
i Tibro sn (R).
Familj 106

Ragnhild Dagny Rehnberg (från familj 45),
född 6 april 1916 i Gålsjö, Lerbäck sn (T).

Flyttade till Kumla 1944.


Gift med
Rune Johansson, född 29 sept 1913, död 30 aug 1992.
Familj 107

Ingrid Dorotea Rehnberg (från familj 45),
född 1 febr 1920 i Gålsjö, Lerbäck sn (T), död 12 okt 1986
i Lerbäck sn (T).


Gift 11 juni 1938 i Lerbäck sn (T) med
Helge Gunnar Emanuel Granberg, född 21 sept 1911 i Lerbäck sn (T),
död 11 juli 1976 i Lerbäck sn (T). Bosatt i Dunsjö, Lerbäck sn (T).
Familj 108

Iris Sylvia Rehnberg (från familj 45), född 31 juli 1922
i Gålsjö, Lerbäck sn (T).

Flyttade till Hallsberg den 28 juni 1945.


Gift 5 maj 1945 med
Gustaf Rune Adolfsson, född 18 sept 1915 i Lerbäck sn (T),
död 15 sept 1992 i Hallsberg sn (T).
Familj 109

Sigrid Maria Elisabet Rehnberg (från familj 45),
född 2 aug 1925 i Gålsjö, Lerbäck sn (T).


Gift med
Bertrand Ahl, född 19 juli 1931.
Familj 110

Karl-Axel Bertil Rehnberg (från familj 45),
född 5 okt 1928 i Gålsjö, Lerbäck sn (T), död 3 maj 2001 i Gålsjö,
Lerbäck sn (T). Bosatt i Gålsjö, Lerbäck sn (T).


Gift 2 juli 1955 med
Britt Ingar Karolina Lyktberg, född 3 juli 1933 i Hammar sn (T),
död 24 sept 1992 i Gålsjö, Lerbäck sn (T).

Skilda 1987.
Familj 111

Viktor Birger Rehnberg (från familj 48), född 4 aug 1906
i Skellefteå sn (AC), död 25 juni 1979 i Vårgårda, Kullings-Skövde sn (P).


Gift 9 okt 1943 med
.
Familj 112

Fredrik Harald Julius Rehnberg (från familj 54),
född 18 juli 1890. Järnfilare i Göteborg.


Gift 29 maj 1914 med
Gerda Sofia Scherman, född 25 jan 1890 i Frändefors sn (P). Bosatt
i Göteborg.

Dotter till Johannes Scherman och Sofia Johanna Anderson.


Familj 113

Marcus Rudolf Emanuel Rehnberg (från familj 54),
född 12 juni 1900 i Norge, död 30 maj 1977 i Göteborg,
Masthugg Göteborgs sn (O). Bosatt i Göteborg.


Gift 16 nov 1929 med
Karin Kristina, född 8 aug 1905 i Lyse sn (O), död 26 febr 1978
i Masthugg Göteborgs sn (O).
Familj 114

Ellen Sigrid Augusta Rehnberg (från familj 55),
född 5 febr 1899 i Uddevalla, Uddevalla sn (O), död 6 nov 1978
i Västra Frölunda, Västra Frölunda sn (O).


Gift 19 dec 1931 med
Alfred Fredrik Napoleon Kjellgren, född 28 juni 1897
i Masthugg Göteborgs sn (O), död 4 maj 1971 i Masthugg Göteborgs sn (O).
Familj 115

Ingrid Sofia Rehnberg (från familj 55), född 30 jan 1906
i Uddevalla, Uddevalla sn (O), död 29 dec 1976 i Hallsberg,
Hallsberg sn (T).


Gift 21 aug 1948 med
Erik Bertil Erling Sundin, född 9 maj 1904 i Lerbäck sn (T),
död 3 febr 1977 i Hallsberg sn (T).
Familj 116

Sven Gustaf Rehnberg (från familj 56), född 31 juli 1911
i Oskarshamn, Oskarshamn sn (H), död 22 juni 1985 i Frösön, Östersund.

Begravd i Oskarshamn.


Gift med
.
Familj 117

Ingegärd Rehnberg (från familj 56), född 7 nov 1915
i Oskarshamn, Oskarshamn sn (H), död 23 juni 1994 i Oskarshamn,
Oskarshamn sn (H).


Gift 21 jan 1950 med
Nordenbrink.
Familj 118

Gustav Sigfrid Löwengren (från familj 58),
född 15 mars 1887 i Hallsberg sn (T), död 31 jan 1973 i Almby,
Almby sn (T). Guldsmed i Avesta.

Inga barn.


Gift med
Bertha Jonsson, född 27 nov 1892 i Örebro, död 13 aug 1962 i Almby,
Almby sn (T).
Familj 119

Karl Arnold Löwengren (från familj 58), född 2 juli 1889
i Hallsberg sn (T), död 11 sept 1959 i Linköping,
Linköpings domkyrkoförsaml (E). Bosatt i Linköping.

Föreståndare för E Anderssons Mattaffär i Linköping.


Gift 13 okt 1917 med
Ellen Ingeborg Jonsson, född 22 juni 1890 i Örebro, död 18 mars 1973
i Linköping, Linköpings domkyrkoförsaml (E).
Familj 120

Signe Linnea Löwengren (från familj 58), född 6 nov 1891
i Hallsberg sn (T), död 30 mars 1963 i Vibytorp, Hallsberg sn (T).
Kontorist i Hallsberg.

Anställd på Örnens skofabrik.


Gift 21 dec 1913 med
Hugo Olof Andreas Andersson, född 9 juli 1885 i Norrgården, Södra Sanna,
Kumla sn (T), död 7 febr 1971 i Hallsberg sn (T). Direktör i Hallsberg.

Son till Anders Gustaf Andersson och Maria Charlotta Larsdotter. Direktör vid LEA-bolaget i Hallsberg.


Barn:
* Nils Gustav Samzelius, född 9 juni 1913, se familj 161.

* Hugo Ingvar Samzelius, född 19 okt 1914, se familj 162.

* Bengt Pehr Olov Samzelius Andersson, född 15 juli 1921 i Vibytorp,
Hallsberg sn (T), död 28 sept 1934 i Hallsberg, Hallsberg sn (T).
Död i lunginflammation.


Familj 121

Anna Elisabet Löwengren (från familj 58),
född 15 dec 1893 i Hallsberg sn (T), död 3 maj 1971 i Örebro. Kontorist.


Gift 19 okt 1917 med
John Leonard Andersson, född 11 juli 1892 i Asker, Asker sn (T),
död 25 okt 1959. Handlande.

Son till Johan Andersson.
Barn:
* Lennart Holger Löwengren, född 28 sept 1918, se familj 163.

* John Rune Löwengren, född 23 april 1920, se familj 164.

* Ulla Britta Elisabet Löwengren, född 21 juni 1924, se familj 165.


Familj 122

John Martin Löwengren (från familj 58), född 3 juli 1896
i Hallsberg sn (T), död 26 april 1952 i Brickebacken. Kalkylator.


Gift 25 sept 1920 med
Agnes Ingeborg Svensson, född 13 nov 1897 i Norra Ving sn (R),
död 16 april 1980 i Örebro, Olaus Petri sn (T).


Barn:
* Per-Åke Sigvard Löwengren, född 19 dec 1921, se familj 166.


Familj 123

Seth Bertil Emanuel Löwengren (från familj 58),
född 19 nov 1898 i Örebro, död 2 april 1974 i Almby, Almby sn (T). Montör.


Gift 7 nov 1925 med
Ester Ridderström, född 1892, död 1946.


Gift 1948 med
Dagmar Lindberg, född 12 febr 1910, död 28 sept 1968.
Familj 124

Karin Margareta ( Greta ) Löwengren (från familj 58),
född 21 juli 1901 i Hallsberg sn (T), död 5 april 1974 i Örebro.
Telefonist.


Gift 30 okt 1937 med
Karl Georg Haglind, född 21 aug 1906 i Örebro, död 29 sept 1964 i Örebro.
Försäljare.

Son till Karl Viktor Haglind och Hanna Lydia Lind. Anställd på Konsums Herrekipering i Örebro.
Familj 125

Lisbeth Larson (från familj 60).


Gift med
Rolf Sommer.


Barn:
* Peter Sommer.
 

* Helge Sommer.Familj 126

Anna Margareta ( Margit ) Öhlin (från familj 61),
född 16 aug 1907 i Kumla, Kumla sn (T), död 21 jan 1989 i Malmö.


Gift 1927 el 32 med
August Henrich Friedrich Specht, född 10 maj 1898
i Langenholz (vid Hildesheim), Tyskland, död 21 juli 1969 i Malmö.

Tillverkade skoläster, först i Kumla, sedan på Gyllene Gripen i Malmö.
Familj 127

Axel Fritiof Karlsson (från familj 62), född 9 sept 1883
i Österäng, Lerbäck sn (T). Bosatt i Rockford, Illinois, USA.

Utflyttat till USA.


Gift 1910 ? med
nn.


Gift 1935 ? med
Aneita.


Barn i första giftet:
* Lotta Karlsson, född 1911 i USA.
 

* Olga Karlsson, född 1913 i USA.Familj 128

Tor Helmer Karlsson (från familj 62), född 2 juli 1886
i Kumla. Bosatt i Chicago, USA.

Utflyttat till USA.


Gift med
Elsa, född 1886 ?.


Barn:
* Sonia Karlsson, född 1923 i USA.
 

* June Karlsson, född 1925 i USA.Familj 129

Edith Paulina Karlsdotter (från familj 62),
född 19 maj 1888 i Kumla, Kumla sn (T), död 7 april 1973 i Östansjö,
Viby sn (T). Bosatt i Östansjö, Viby sn (T).


Gift med
Konrad Lager, född 12 maj 1881 i Viby, Västmanland, död 30 aug 1963.
Korpral i Viby, Västmanland.


Barn:
* Bertil Lager, se familj 167.

* Gösta Lager.
 

* Karin Lager. Bosatt i Örebro.
Gift.

* Inga-Greta Lager, se familj 168.

* Britta Lager. Bosatt i Örebro.
 

* Evy Lager. Bosatt i Stockholm.
2 barn.

* Rune Lager. Bosatt i Östansjö, Viby sn (T).
Gift.

* Lennart Lager. Dataoperatör i Stockholm.
Gift.


Familj 130

Signe Emelia Karlsdotter (från familj 62),
född 4 febr 1891 i Kumla, Kumla sn (T), död 22 jan 1979 i Djurö sn (B).
Bosatt i Ekholmen, Nämdö sn (B).


Gift 21 dec 1913 med
Karl Georg Sjögren, född 19 dec 1887 i Nämdö sn (B), död 3 aug 1974
i Nämndö sn (B). Sjöman.


Barn:
* Robert Sjögren.
 

* Irma Sjögren, se familj 169.

* Evert Sjögren.
 

* Märtha Sjögren, född 1919, se familj 170.


Familj 131

Sven Torsten Karlsson (från familj 62),
född 11 juli 1893 i Kumla, död 24 okt 1950. Skofabr.arb, Vaktmästare
i Kumla, Kumla sn (T).


Gift med
Betty. Kontorist i Kumla, Kumla sn (T).


Barn:
* Sonja Karlsson, född 1918.
Gift.

* Gunvor Karlsson, född 1925, se familj 171.


Familj 132

Adele Elly Karlsdotter (från familj 62),
född 5 mars 1899 i Kumla, Kumla sn (T), död 22 febr 1978 i Kumla,
Kumla sn (T). Bosatt i Kumla.


Gift 1920 med
Alf Harald Löfstedt, född 23 febr 1898 i Hallsberg, död 13 april 1966.
Garvare i Hallsberg.


Barn:
* Göran Löfstedt. Läkare i Örebro.
Gift. 2 barn.

* Arne Löfstedt. Lärare i Göteborg.
Gift. 2 barn.

* Bengt Harald Löfstedt, född 24 dec 1920, se familj 172.


Familj 133

Märta Maria Karlsson (från familj 62), född 18 sept 1901
i Kumla, död 1968. Bosatt i Kumla, Kumla sn (T).


Gift 1934 med
Bror Johan Emanuel Johansson. Bosatt i Kumla, Kumla sn (T).

Kallades allmänt för Bror men var ej döpt till det.


Barn:
* Vanja Maria Johansson, född 28 juli 1926 i Kumla, Kumla sn (T).
 

* Sven-Olle Johansson, född 17 febr 1929, se familj 173.


Familj 134

Karl Axel Holmberg (från familj 65), född 7 juni 1899
i Lerbäck sn (T), död 9 febr 1980 i Motala, Motala sn (E). Smed i Motala,
Motala sn (E).

Arbetar vid Åsbrohammar-Spångholms bruk, Motala.


Gift 23 juni 1930 med
Greta Gunborg Maria Carlsson, född 26 dec 1908 i Gammalkil sn (E),
död 5 maj 1993 i Motala, Motala sn (E). Bosatt i Motala, Motala sn (E).


Barn:
* Ann-Marie Holmberg, född 1931 i Motala, Motala sn (E).Familj 135

Martin Sigfrid Holmberg (från familj 65),
född 4 febr 1903 i Lerbäck sn (T), död 27 juni 1977 i Stockholm,
Tuve sn (O). Pastor.

Genomgått Svenska Missionsförbundets Missionsskola 1924-28.
Pastor i Hallsbergs missionsförsamling 1928-32, i Säffle 1932-36, i Värnamo 1936-41, i Linköping 1941-50 och från 1950 i Stockholm.


Gift 9 maj 1929 med
Märta Olivia Augusta Olin, född 16 dec 1902 i Godegård sn (E),
död 12 juni 1976 i Stockholm, Johannes sn (B).


Barn:
* Maj Holmberg, född 1930 i Hallsberg.
 

* Ola Holmberg, född 1932 i Hallsberg.Familj 136

Rut Ingrid Emelie Holmberg (från familj 65),
född 12 juni 1914 i Veta sn (E), död 30 april 1999 i Spångsholm,
Veta sn (E). Bosatt i Spångsholm, Veta sn (E).


Gift 4 dec 1937 med
Helge Daniel Andersson, född 25 dec 1911 i Vårdsberg sn (E),
död 17 nov 1992 i Spångsholm, Veta sn (E). Bosatt i Spångsholm,
Veta sn (E).
Familj 137

Bertil Fredrik Holmberg (från familj 65),
född 15 maj 1917.


Gift 1940 med
Agnes Carlsson.
Familj 138

Axel Evert Rehnberg (från familj 71), född 9 mars 1904
i Sura sn (U), död 6 febr 1981 i Vanneberga, Fjälkinge,
Trolle-Ljungby sn (L).


Gift 19 okt 1929 med
Svea Maria Berg, född 25 april 1908 i Västanfors sn (U).

Skilda den 19 okt 1936.


Gift 5 dec 1936 med
Berta Gunhild Maria Bäckström, född 31 jan 1911 i Ålem sn (H),
död 9 april 1998 i Surahammar, Sura sn (U).

Skilda den 24 okt 1952.


Gift 24 sept 1957 med
Johanna Helena Sofia Hellström, född 10 aug 1917 i Åhus sn (L).

Familjen flyttade till Trolle-Ljungby sn (L) den 25 nov 1969.
Familj 139

Karl Nils Rehnberg (från familj 71), född 14 april 1908
i Sura sn (U). Svarvare.

Flyttade till Enköping den 22 juni 1976.


Gift 9 dec 1933 med
Ellen Gunhild Nyberg, född 28 juli 1911 i Stockholm,
Kungsholms församl (A).
Familj 140

Stina Lovisa Rehnberg (från familj 71), född 2 nov 1914
i Sura sn (U).


Gift med
Karl Olof Holmberg, född 17 dec 1910 i Sura sn (U).
Familj 141

Göta Viktoria Pettersson (från familj 73),
född 21 okt 1912 i Sura sn (U).

Inga barn.


Gift 23 juni 1942 med
Nils Harry Johansson, född 8 okt 1909 i Ramnäs sn (U), död 16 nov 1981.
Familj 142

Maj Gull-Britt Pettersson (från familj 73),
född 7 febr 1928. Modist.

Flyttade till Västerås Domkyrkoförsaml den 11 febr 1960.


Gift 9 mars 1957 med
Karl Uno Persson, född 1 sept 1927 i Ström sn (Y). Banvakt.
Familj 143

Torsten Rehnberg (från familj 76), född 26 jan 1917.
Köpman i Göteborg.

Övertog efter faderns död dennes affär i Vadsbro.
Adress: Götabergsgatan 26, GÖTEBORG


Gift med
Rut ?.
Familj 144

Ingrid Margareta Rehnberg (från familj 76),
född 30 april 1919 i Gällersta sn (T), död 1995 i Huddinge,
Huddinge sn (B). Mellanstadielärare i Huddinge.


Gift 13 aug 1944 med
Sven-Erik Öhlin, född i Pålsboda. Ingenjör i Stockholm.
Familj 145

Birgit Rehnberg (från familj 76), född 3 okt 1921.
Sjuksköterska i Stockholm.

Adress: Sätertäppan 1, 113 30 STOCKHOLM


Gift med
Gunnar Folke Lidmalm, född 5 juli 1917 i Sunne, Sunne sn (S),
död 16 jan 1986 i Johanneshov, Skarpnäck (B). Civilekonom.
Familj 146

Karin Rehnberg (från familj 76), född 6 jan 1925.
Lågstadielärare i Arboga.

Adress: Borgaregatan 7 E, 732 47 ARBOGA


Gift med
Folke Ericsson, död 1968 i Arboga. Personalföreståndare i Arboga.

Arbetade på CVA i Arboga.
Familj 147

Bengt Artur Rehnberg (från familj 77), född 26 sept 1910
i Örebro, död .. april 2000 i Västerås. Civilingenjör, Lektor i Västerås.

Inga barn.


Gift med
Lilly, född 31 jan 1909 i Örebro. Bosatt i Västerås.
Familj 148

Arne Filip Rehnberg (från familj 78), född 29 aug 1914
i Forshaga, död 15 april 1986 i Örebro. Köpman i Örebro.

Arbetade i faderns affär i Karlsdal och köpte sedan egen affär
i Kårstahult, Hallsberg. Flyttade till Hallsberg 1947 och sedan till Örebro 1954.


Gift med
Magda Eriksson, född 6 febr 1919 i Granbergsdal, död 14 maj 1992
i Örebro. Kanslist.

Arbetade på Muséet i Örebro.
Familj 149

Emil Birger Gustafsson (från familj 80),
född 7 sept 1922 i Vissboda, Lerbäck sn (T). Ingenjör i Västerås.


Gift med
Gunborg Eriksson, född 1 juli 1927 i Åsbro, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Västerås.
Familj 150

Elsa Berit Emelia Gustafsson (från familj 80),
född 30 okt 1928 i Vissboda, Lerbäck sn (T). Bosatt i Vingåker.


Gift med
Ingwar Lindgren, född 26 febr 1927 i Hulta, Baggetorp, Vingåker.
Banktjänsteman i Vingåker.

Bankdirektör på S-E-Banken, under många år chef på kontoret
i Arboga för att de sista åren före pensioneringen vara chef för kontoret i Vingåker.
Familj 151

Ulla Karlsson (från familj 81), född 8 april 1922
i Stenkumla, Lerbäck sn (T). Bosatt i Åsbro, Lerbäck sn (T).


Gift 1944 med
Birger Ekblom, född 14 sept 1914 i Hälla, Godegård sn (E),
död 8 nov 1994 i Åsbro, Lerbäck sn (T). Maskinist i Åsbro, Lerbäck sn (T).
Familj 152

Sune Karlsson Jarmander (från familj 81),
född 5 febr 1924 i Stenkumla, Lerbäck sn (T), död 12 sept 1998 i Örebro.
Distriktschef i Örebro.

Distriktschef på Frionor.


Gift med
Maybrit Högfeldt, född 14 maj 1922, död 12 maj 1989 i Örebro. Bosatt
i Örebro.
Familj 153

Carl-Eber Karlsson Jarmander (från familj 81),
född 12 okt 1927 i Stenkumla, Lerbäck sn (T). Bosatt i Järfälla.


Gift med
Gunnel Svensson, född 19 jan 1927 i Örebro. Banktjänsteman i Järfälla.
Familj 154

Berndt Karlsson Jarmander (från familj 81),
född 20 juni 1930 i Stenkumla, Lerbäck sn (T), död 14 april 1990
i Stockholm. Köpman i Stockholm.


Gift med
Ulla.

Skilda.
Familj 155

Eivor Rehnberg (från familj 82), född 26 febr 1932
i Åsbro, Lerbäck sn (T). Handelsanställd i Hallsberg, Hallsberg sn (T).


Gift med
Erik Pallin, född 1928.

Skilda.
Familj 156

Malte Brohmée (från familj 95), född 11 aug 1918
i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T), död 24 sept 1989 i Norra Svaldre,
Lerbäck sn (T).


Gift med
Inga Björkegren, född 27 juli 1926 i Luckebo, Lerbäck sn (T). Bosatt
i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T).
Familj 157

Berit Brohmée (från familj 95), född 22 april 1922
i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T). Bosatt i Hallsberg, Hallsberg sn (T).


Gift med
Leif Braaten, född 5 jan 1917 i Norge. Bosatt i Hallsberg,
Hallsberg sn (T).
Familj 158

Gunnel Brohmée (från familj 95), född 17 jan 1928
i Norra Svaldre, Lerbäck sn (T). Bosatt i Askersund.

Inga barn.


Gift 30 juni 1956 med
Rune Valter Waltersson, född 10 juli 1928 i Stora Mellösa sn (T),
död 19 juli 1991 i Askersund.
Familj 159

Karl-Erik Eriksson (från familj 99), född 13 juli 1927
i Lerbäck sn (T), död 24 dec 1996 i Örebro, Mikael sn (T).


Gift 4 aug 1956 med
.
Familj 160

Karin Ingegerd Rehnberg (från familj 102),
född 12 jan 1933 i Åmmeberg, Hammar sn (T). Bosatt i Askersund.


Gift med
Bernt Åke Lindh, född 14 aug 1930 i Olshammar, Hammar sn (T),
död 19 juli 1995. Bosatt i Askersund.
Familj 161

Nils Gustav Samzelius (från familj 120),
född 9 juni 1913 i Markaryd sn (G), död 10 juli 1997 i Motala,
Motala sn (E).

VD vid Motala Ströms Kraft AB.


Gift 23 mars 1940 i Limhamn sn (M) med
Elsa Brita Ekberg, född 20 okt 1916 i Limhamn, Limhamn sn (M). Bosatt
i Motala.

Dotter till Ernst Wilhelm Ekberg och Signe Erika Augusta Andreé.


Familj 162

Hugo Ingvar Samzelius (från familj 120),
född 19 okt 1914 i Kumla sn (T), död 4 dec 2002 i Hallsberg sn (T). Bosatt
i Hallsberg.

Handelsskollärare, hade sedan egen revisorfirma i Långängen, Hallsberg.


Gift 5 okt 1941 med
Brita Gunvor Kristina Hellberg, född 26 juli 1919 i Agnetorp sn (R),
död 3 mars 2006 i Hallsberg.

Dotter till Axel B Hellberg och Alma Thurberg.


Familj 163

Lennart Holger Löwengren (från familj 121),
född 28 sept 1918 i Örebro, död 21 april 1990 i Örebro, Nikolai sn (T).
Yrkeschaufför.


Gift 1946 med
Signe Maj-Lis Wärnström, född 29 april 1923 i Höreda sn (F).

Skilda 1952.


Gift 1964 med
Astrid Elisabet Svensson, född 25 febr 1922 i Östmark sn (S).

Skilda den 3 okt 1973.
Familj 164

John Rune Löwengren (från familj 121),
född 23 april 1920 i Örebro, död 25 jan 1972 i Karlskoga.
Handelsskollärare.


Gift 14 juni 1952 med
Lisa Linnéa Hildeborg Karlsson, född 14 juni 1920 i Örebro.
Familj 165

Ulla Britta Elisabet Löwengren (från familj 121),
född 21 juni 1924 i Örebro, Nikolai sn (T), död 18 juni 1995
i Adolfsberg, Örebro. Lärare.


Gift 22 dec 1962 i Längbro sn (T) med
John Olof Erik Ljungström, född 13 mars 1912 i Falköping sn (R),
död 25 maj 1985 i Örebro, Nikolai sn (T). Ämneslärare.
Familj 166

Per-Åke Sigvard Löwengren (från familj 122),
född 19 dec 1921 i Örebro, Längbro sn (T), död 7 jan 1993 i Skillinge (L).

Arbetat bl.a. som journalist.


Gift 4 nov 1944 med
Ingrid Linnéa Löwengren, född 25 juni 1924 i Örebro, Olaus Petri sn (T).
Familj 167

Bertil Lager (från familj 129). Skofabrikör i Östansjö,
Viby sn (T).

2 barn.


Gift med
Rosa.
Familj 168

Inga-Greta Lager (från familj 129). Bosatt i Örebro.


Gift med
Martin.
Familj 169

Irma Sjögren (från familj 130).


Gift med
Wahlén.
Familj 170

Märtha Sjögren (från familj 130), född 1919. Bosatt
i Visby.


Gift med
Gardell. Bosatt i Visby.
Familj 171

Gunvor Karlsson (från familj 131), född 1925.


Gift med
Allan. Byrådirektör.
Familj 172

Bengt Harald Löfstedt (från familj 132),
född 24 dec 1920 i Hallsberg.


Gift med
Märta, född i Kumla, Kumla sn (T).
Familj 173

Sven-Olle Johansson (från familj 133),
född 17 febr 1929 i Kumla, Kumla sn (T), död 30 juli 1998 i Kumla,
Kumla sn (T). Vaktmästare.

Avled i cancer.


Gift 28 febr 1953 i USA med
Birgith Mari-Ann Järhede, född 10 april 1929 i Södertälje. Skolkontorist.


 


Forskare:
© Sven-Åke Björndahl. Adress: Skirsjövägen 6, 696 97 MARIEDAMM. Telefon: 0730-51 06 18
Denna sida är skapad med datorprogrammet Holger7 2008-10-29